SGS Analizy Środowiska > Usługi > Pomiary emisji, badania instalacji ochrony powietrza

Pomiary emisji zanieczyszczeń
badania instalacji ochrony powietrza

Przeprowadzamy pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w następującym zakresie:

  • Pomiary strumienia masy pyłu w tym PM 10 oraz PM 2,5;
  • Pomiary stężeń i emisji substancji gazowych;
  • Pomiary stężeń i emisji sumy oraz indywidualnych Lotnych Związków Organicznych;
  • Pomiary stężeń i emisji związków nieorganicznych (m.in. chlorowodoru, chloru, fluorowodoru, ozonu, siarkowodoru, amoniaku, merkaptanów, kwasu siarkowego);
  • Pomiary stężeń i emisji sumy oraz indywidualnych metali ciężkich;
  • Pomiary emisji dioksyn i furanów;
  • Pomiary porównawcze oraz wyznaczanie charakterystyk stacjonarnych systemów monitoringu emisji (AMS) – procedury QAL2 i AST.

 

BADANIA INSTALACJI OCHRONY POWIETRZA

Wykonujemy pomiary urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń do powietrza, w tym:

  • Pomiary skuteczności odpylania i redukcji stężeń zanieczyszczeń gazowych.

Jak wygląda stosowana przez nas procedura wykonywania pomiarów?

Wszystkie pomiary emisji zanieczyszczeń prowadzone są przy użyciu niezależnej, zainstalowanej na czas pomiarów aparatury, pod nadzorem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, według obowiązujących w danym zakresie polskich i europejskich norm. Dzięki temu mamy pewność, że każde badanie powietrza nie jest narażone na ryzyko wystąpienia jakichkolwiek błędów pomiarowych.

Pomiary emisji zanieczyszczeń wykonujemy zgodnie z wymaganiami formalnymi i metodami referencyjnymi określonymi w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. z późniejszymi zmianami i związanymi rozporządzeniami.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług