SGS Analizy Środowiska > Usługi > Obsługa geologiczna > Dokumentacje geologiczne i hydrologiczne

Dokumentacje geologiczne

Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę geologiczną.

Posiadamy w swoim zespole uprawnionych geologów, którzy wykonują projekty, dokumentacje i nadzory geologiczne. Wykonujemy następujące dokumentacje geologiczne:

  • Projekty prac geologicznych na wykonanie otworów: obserwacyjnych (piezometrów), badawczych oraz studziennych
  • Projekty stref ochronnych ujęć
  • Dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne
  • Dokumentacje hydrogeologiczne określające zasoby wód podziemnych dla studni oraz ujęć
  • Dokumentacje inżyniersko – geologiczne
  • Projektowanie robót dla potrzeb likwidacji otworów studziennych wraz z pełnym nadzorem oraz dokumentowaniem
  • Opinie i ekspertyzy geologiczne oraz hydrogeologiczne
  • Wnioski o uzyskanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin
  • Projekty na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin
  • Dokumentacje geologiczne określające zasoby kopalin wraz z ich właściwościami i przydatnością do wykorzystania

Gwarantujemy rzetelną realizację powierzonych zadań. Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne sporządzamy zgodnie z najwyższymi standardami oraz aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

Indywidualne podejście do Klienta pozwala nam w pełni zrozumieć jego oczekiwania pod względem planowanej inwestycji. Dzięki temu możemy zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania, które wdrożone do realizacji zostaną wykonane sumiennie. Projekt prac geologicznych, otworów obserwacyjnych i badawczych, stref ochronnych ujęć i każdy inny, ujęty w powyższym wykazie, przygotowywany jest przez nas niezwykle starannie. Wszelki rodzaj dokumentacji hydrogeologicznej, geologicznej oraz inżyniersko-geologicznej sporządzamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz rozporządzenia administracyjne.

Pamiętając o tym, że każda opinia, czy ekspertyza jest niezwykle ważnym dokumentem, ich opracowanie warto powierzyć doświadczonym i wykwalifikowanym ekspertom, którzy posiadają zarówno gruntowną wiedzę z zakresu specyfiki danej inwestycji, odpowiednie uprawnienia, jak i znają aktualne procedury administracyjne. Nieprawidłowo skonstruowany projekt, czy też nie wyczerpująca ekspertyza może przyczynić się do wydłużenia czasu realizacji przedsięwzięcia. Interdyscyplinarny zespół specjalistów z SGS Polska oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę geologiczną, dzięki której sprawnie wdrożycie Państwo planowaną inwestycję.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług