SGS Analizy Środowiska > Usługi > Obsługa geologiczna

Dokumentacje geologiczne

– Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę geologiczną.

Mamy wieloletnie doświadczenie w branży i posiadamy w swoim zespole uprawnionych geologów, którzy wykonują projekty, dokumentacje i nadzory geologiczne zgodnie z wytycznymi określanymi przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. W ramach realizowanych usług wykonujemy następujące dokumentacje geologiczne:

  • Projekty prac geologicznych na wykonanie otworów: obserwacyjnych (piezometrów), badawczych oraz studziennych
  • Projekty stref ochronnych ujęć
  • Dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne
  • Dokumentacje hydrogeologiczne określające zasoby wód podziemnych dla studni oraz ujęć
  • Dokumentacje inżyniersko – geologiczne
  • Projektowanie robót dla potrzeb likwidacji otworów studziennych wraz z pełnym nadzorem oraz dokumentowaniem
  • Opinie i ekspertyzy geologiczne oraz hydrogeologiczne
  • Wnioski o uzyskanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin
  • Projekty na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin
  • Dokumentacje geologiczne określające zasoby kopalin wraz z ich właściwościami i przydatnością do wykorzystania

Gwarantujemy rzetelną realizację powierzonych zadań. Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne sporządzamy zgodnie z najwyższymi standardami oraz aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, takimi jak wspomniane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r., które odnosi się do ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Zapewniamy indywidualne podejście w zakresie obsługi geologicznej

Indywidualne podejście do Klienta pozwala nam w pełni zrozumieć jego oczekiwania pod względem planowanej inwestycji. Dzięki temu możemy zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania, które – wdrożone do realizacji – zostaną wykonane sumiennie. Projekt prac geologicznych, otworów obserwacyjnych i badawczych, stref ochronnych ujęć i każdy inny, ujęty w powyższym wykazie, przygotowywany jest przez nas niezwykle starannie. Wszelki rodzaj dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologicznej oraz inżyniersko-geologicznej sporządzamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz rozporządzenia administracyjne.

Pamiętając o tym, że każda opinia, czy ekspertyza, jest niezwykle ważnym dokumentem, ich opracowanie warto powierzyć doświadczonym i wykwalifikowanym ekspertom, którzy posiadają zarówno gruntowną wiedzę z zakresu specyfiki danej inwestycji, odpowiednie uprawnienia, jak i znają aktualne procedury administracyjne oraz prawo geologiczne i górnicze. Nieprawidłowo skonstruowany projekt, czy też niewyczerpująca ekspertyza, mogą przyczynić się do wydłużenia czasu realizacji przedsięwzięcia. Interdyscyplinarny zespół specjalistów z SGS Polska oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę w tym zakresie, dzięki której sprawnie wdrożycie Państwo planowaną inwestycję. Podjęcie współpracy z nami daje pewność, że wszelkie procedury zostaną przeprowadzone w sposób prawidłowy.

Kto odpowiada za przygotowanie dokumentacji geologicznej?

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawnymi, w określonych przypadkach, które dotyczą warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej budynku, dokumentację geologiczną musi przygotować realizator inwestycji. Mianowicie jeżeli lokalizacja jest problematyczna – warunki gruntowe są skomplikowane – a budynek spełnia warunki drugiej kategorii, osoba taka powinna pamiętać, żeby zlecić to zadanie zewnętrznemu podmiotowi. W przypadku nieruchomości trzeciej kategorii jest to konieczne bez względu na warunki gruntowe.
Wszelkie te kwestie są normowane przez organy administracji geologicznej. Szczegółowe informacje na ten temat wraz z podstawą prawną zawiera rozporządzenie MT, BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. Wskazuje ono, kto musi dostarczyć organowi prowadzącemu wszystkie niezbędne dokumenty. Kwestie z tym związane możemy omówić również podczas kontaktu, do którego już teraz zachęcamy.

Dokumentacja geologiczna — co należy wiedzieć?

Obowiązujące przepisy prawa określają, że wszelkie prace projektowo-inżynierskie związane z wydobywaniem kopalin, wykorzystywaniem ciepła ziemi czy magazynowania (podziemnego i powierzchniowego) odpadów muszą zostać potwierdzone przez odpowiednie dokumentacje geologiczne. Maja one na celu określenie warunków na potrzeby m.in. zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji posadawiania obiektów budowlanych, a także przydatności konkretnego obszaru do realizacji zakładanych przedsięwzięć.

Do jej sporządzenia potrzebne są informacje dotyczące rodzaju gruntu, parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych, rodzajów możliwych do wystąpienia zagrożeń podczas powstawania oraz użytkowania inwestycji. Dane w opracowaniu przedstawiane są w formie tekstowej, która jest uzupełniana metodą prezentacji graficznej. Sporządzoną dokumentację zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej należy przedłożyć do właściwego urzędu geologicznego. Do czasu uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej inwestor jest zobligowany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań.

Kompleksowe usługi przygotowania dokumentacji geologicznej

Już teraz serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług, niezbędnych do wykonywania prac geologicznych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z zespołem doradców. W każdym przypadku oferujemy klientom profesjonalne wsparcie. Oprócz tego dokłanie omawiamy zakres zadań, jakimi będziemy się zajmować w ramach przekazanego zlecenia.
Jesteśmy specjalistami w zakresie przygotowywania dokumentacji geologicznej, gwarantując fachowe podejście i rzetelność realizacji zleceń. Nasza oferta jest kompleksowa – dopasujemy się do Państwa potrzeb.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług