SGS Analizy Środowiska > Usługi > Badania pomiary, środowiska pracy

Badania środowiska pracy

Pracodawco, zadbaj o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników

Środowisko pracy – obowiązki pracodawcy

Do obowiązków każdego pracodawcy należy przeprowadzanie badań w środowisku pracy, czyli pomiarów różnego rodzaju czynników, które wpływają na warunki, w jakich pracują osoby przez niego zatrudniane. Nasz doświadczony zespół fachowców zajmuje się na co dzień opracowywaniem analizy czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach w różnych zawodach. Dotyczy to m.in. zagrożeń: fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. W związku z tym możemy pomóc w ustaleniu rodzaju szkodliwości oraz wskazać zakres badań środowiskowych, które należy wykonać. Zapraszamy do kontaktu, podczas którego zaprezentujemy szczegóły oferty i odpowiemy na wszystkie związane z nią pytania.

Czynniki biologiczne w środowisku pracy

Jak można zakwalifikować groźne dla człowieka i środowiska czynniki biologiczne? Są nimi m.in. różnego rodzaju patogeny, owady, pasożyty, drobnoustroje, w tym organizmy bezkomórkowe, także zmodyfikowane pod względem genetycznym, które stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla człowieka. Zgodnie z definicją prawną mogą wywoływać: uczulenie, zakażenie, zatrucie.
Rozporządzenie regulujące kwestię szkodliwych czynników środowiskowych o charakterze biologicznym rozgranicza je na 4 grupy pod względem oddziaływania na ludzi – w najwyższej kategorii znajdują się najgroźniejsze organizmy. Mając na uwadze przepisy BHP, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich procedur, mechanizmów i sprzętów zabezpieczających przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Wykonywane przez naszą firmę badania i pomiary środowiska pracy, na podstawie których tworzymy ekspertyzy, dają pewność co do pochodzenia i specyfiki tego typu zagrożeń, a tym samym ułatwiają podjęcie adekwatnych działań zaradczych.

Badanie środowiska pracy

Wykonywana przez nas ocena ryzyka zawodowego powstaje na podstawie szczegółowych badań i pomiarów środowiskowych. Pod uwagę w kontekście BHP brane są czynniki szkodliwe dla zdrowia, takie jak:

 • poziom hałasu na stanowiskach pracy,
 • występujące drgania mechaniczne ogólne i miejscowe,
 • jakość oświetlenia podstawowego,
 • oświetlenie awaryjne,
 • rodzaj mikroklimatu środowiska pracy – umiarkowany, gorący, zimny,
 • określenie stężenia pyłu frakcji respirabilnej i całkowitej,
 • oznaczenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach,
 • czynniki chemiczne – występujące lotne związki organiczne, metale, tlenki,
 • czynniki biologiczne – określenie liczby i rodzaju bakterii oraz grzybów.

Występujące, szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne, fizyczne i chemiczne, które mają wpływ na ocenę ryzyka zawodowego, mogą mieć różny wymiar. W zależności więc od tego, jakie będą wyniki badania środowiska i stanowiska pracy, możemy mieć do czynienia z czynnikami:

 • niebezpiecznymi – których działanie może prowadzić do urazu, wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia lub nawet doprowadzić do śmierci,
 • szkodliwymi – które wpływają na pogorszenie stanu zdrowia,
 • uciążliwymi – które mogą utrudniać wykonywanie pracy, zmniejszać wydajność, ale przy tym nie zagrażają życiu i zdrowiu pracownika.

Pomiary środowiska pracy – poprawa kondycji przedsiębiorstwa

Przepisy BHP jasno wskazują, że badania środowiska pracy, przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka zawodowego należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Jednak przeprowadzenie takiej kompleksowej analizy obejmującej pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku to również szansa na to, aby podjąć właściwe działania na rzecz poprawy warunków na stanowiskach pracy i eliminacji zagrożeń.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, ocena ryzyka zawodowego może odbywać się za pomocą różnorodnych metod i badań. Wybór konkretnej techniki monitoringu, dzięki której będzie można precyzyjna ekspertyza środowiska i określenie stopnia zagrożenia, zależy od specyfikacji, jakie posiada dane środowisko pracy. Przygotowywana przez naszych specjalistów z zakresu BHP ocena ryzyka zawodowego to rzetelnie opracowany dokument, który z pewnością przyczyni się do polepszenia kondycji przedsiębiorstwa. Dzięki identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka zawodowego można zwiększyć bowiem bezpieczeństwo pracowników, a to się przełoży również na ich jakość pracy i wydajność. Jednocześnie wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pozwala uniknąć niepotrzebnych wypadków na różnych stanowiskach pracy, urazów czy też chorób zawodowych, które wpływają na realizację założonych planów i dodatkowo generują koszty firmy.

Na czym polegają monitoring i ekspertyzy środowiskowe?

Usługi obejmują wszechstronny monitoring środowiska pracy, w ramach którego możliwa jest obiektywna i rzetelna ocena zakładu odnośnie do występowania zagrożeń dla zdrowia i higieny pracowników. Podejmujemy się analiz BHP w dowolnych przestrzeniach – zamkniętych i otwartych – bez względu na charakter potencjalnie istniejących czynników szkodliwych, w tym biologicznych. Dysponujemy wyposażeniem i umiejętnościami, które pozwalają na realizowanie badań pod kątem wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw środowiskowych.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i pozyskanych danym sporządzamy ekspertyzy, które rzetelnie opisują miejsce pracy z naciskiem na kwestie BHP i występowanie czynników szkodliwych. Posługujemy się wyłącznie wyczerpującymi i obiektywnymi informacjami stanowiącymi bazę do wydania fachowej opinii, którą można się posłużyć np. w procedurach urzędowych.

Bezpieczeństwo i wydajność pracy są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw

Identyfikacja zagrożeń w konsekwencji pozwala więc wyeliminować lub zneutralizować te, które zagrażają zdrowiu i życiu pracowników, a w konsekwencji prężnemu działaniu przedsiębiorstwa. Z uwagi na istotne znaczenie tej procedury warto ją powierzyć doświadczonym fachowcom, aby mieć pewność, że jest zrealizowana w sposób prawidłowy i zgodny ze standardami. Taką gwarancję daje nasza firma, która wykonuje kompleksowe i profesjonalne ekspertyzy środowiskowe oraz badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, a także jego monitoring.

Warto korzystać z naszych usług niezależnie od tego, czy przeprowadzenie analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego jest obowiązkowe na danym stanowisku, czy nie. Jeśli pracownik i pracodawca mają pewność, że dołożono wszelkich starań, aby zapewnić możliwość realizowania obowiązków zawodowych w komfortowych warunkach, wzrasta wydajność całego zakładu. Wykonanie ekspertyz, badań środowiskowych i pomiarów identyfikujących niekorzystne dla zdrowia czynniki, które mogą być szkodliwe w pracy to szansa na większe zaufanie ze strony pracowników i wyższe zyski z prowadzonej działalności.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty obejmującej monitoring środowiska w jednej z placówek w takich miastach jak Poznań, Szczecin, Wrocław czy Pszczyna. Gwarantujemy precyzyjne, rzetelne i obiektywne analizy, które uwzględniają wszelkie potencjalnie groźne zarówno dla otoczenia, jak i pracowników aspekty. Posiadamy niezbędny w tym celu sprzęt, a nasz zespół tworzą doświadczeni i odpowiednio wykwalifikowani specjaliści z zakresu BHP, którzy realizują zlecenia na terenie całego kraju. Z tego powodu zachęcamy do współprac duże, średnie i małe zakłady. Jesteśmy elastyczny i dopasujemy się do potrzeb każdego klienta, w tym branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo.

BHP i badanie czynników szkodliwych

Analiza miejsca wykonywania obowiązków zawodowych pod kątem potencjalnie występujących w nim czynników szkodliwych jest obowiązkiem pracodawcy wskazanym w przepisach BHP. Jak się za to zabrać? Zachęcamy do zlecenia tego zadania naszej firmie. Mamy doświadczenie, narzędzia i fachowe kompetencje – zarówno w teorii, jak i praktyce wiemy, jak analizować środowisko pracy w zakresie monitoringu czynników szkodliwych. Oferujemy cykliczne i jednorazowe pomiary i badania środowiskowe, na podstawie których tworzymy wiarygodne ekspertyzy.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług