Akustyka budowlana

Akustyka budowlana – badania izolacyjności ścian oraz pomieszczeń

Przegrody (potocznie ściany) muszą spełniać określone normą parametry akustyczne. Na taką przegrodę składa się zazwyczaj część murowana (cegły, płyty kartonowo gipsowe, itp.) oraz elementy typu okna, drzwi, puszki prądowe itp. Wykorzystanie materiałów o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej nie gwarantuje uzyskania zakładanego efektu, jeżeli pojawią się luki w łączeniach, niedokładnie przymocowane elementy, czyli błędy na etapie montażu (wykonawstwa). W oparciu o przepisy prawa oraz przywołanie w nich normy PN-B-02151-3:1999 – „Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach i izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania” Inwestor bądź potencjalny użytkownik budynku będzie oczekiwał:

  • Zastosowania technicznych rozwiązań pozwalających na spełnienie zapisów w/w normy
  • Poprawnej realizacji projektu, w którym stosowne rozwiązania zostały uwzględnione

Za wyżej wymienione aspekty odpowiedzialni są:

  • Projektant
  • Wykonawca
  • Inspektor nadzoru

Spełnienie wymagań prawnych dotyczących akustyki budowlanej /akustyki wnętrz, poprzez udokumentowanie ich stosownymi protokołami z badań, wpłynie na zapewnienie komfortu akustycznego mieszkańców i zniweluje ryzyko potencjalnych roszczeń i ponoszenia kosztów związanych z niedopełnieniem wymaganych parametrów akustycznych.

 

SGS POLSKA – precyzyjne pomiary akustyczne

Zespół badawczy SGS Polska specjalizuje się w usługach analitycznych w zakresie akustyki. Oferujemy pomiary parametrów akustycznych budynków oraz kompleksowe doradztwo z zakresu akustyki wnętrz i wygłuszania pomieszczeń. Prowadzone badania dotyczą czynników takich jak przechodzenie dźwięków powietrznych i uderzeniowych przez przegrody budowlane oraz ściany, hałas w budynku oraz hałas generowany przez budynek, czy też drgania w jego wnętrzu i związana z nimi ocena narażenia mieszkańców. Pełen zakres działań w zakresie akustyki budowlanej dotyczy zarówno wstępnego audytu, pomiarów do projektu, jak i finalnych pomiarów odbiorowych.

 

Wymagane izolacyjności: Pobierz

 

OFERUJEMY POMIARY PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH BUDYNKÓW ORAZ DORADZTWO Z ZAKRESU AKUSTYKI WNĘTRZ.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług