Badania wody – analiza i badania mikrobiologiczne

Pogarszająca się jakość wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce wymusza wzmożoną kontrolę jakości wody pitnej dostarczanej do odbiorcy, a tym samym kontrolę efektywności pracy Stacji Uzdatniania Wód. To zadanie dla doświadczonych fachowców dysponujących odpowiednim sprzętem. Ponieważ zatrudniony w naszym laboratorium zespół spełnia te wymagania, możemy zrealizować profesjonalne badanie i analizę mikrobiologiczną wody wodociągowej, jak również pochodzącej ze studni głębinowej czy wypełniającej naturalne i sztuczne zbiorniki. Przyjeżdżamy na miejsce, pobieramy próbki, a następnie dokładnie weryfikujemy i opisujemy jej skład, sprawdzając m.in. pod kątem obecności czynników chorobotwórczych, takich jak np. bakterie z grupy coli, bakterie coli, czy enterokoki kałowe. Dokonujemy obiektywnej, rzetelnej i zgodnej ze stanem faktycznym oceny jakości wody pitnej i użytkowej – zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych jak i biznesowych.

analiza wody

Kompleksowa analiza wody wykonana przez SGS Polska

Będąca niezbędnym element funkcjonowania człowieka woda, powinna być regularnie badana zarówno pod względem fizyko-chemicznym (np. mangan, żelazo), organoleptycznym (smak, zapach) jak i mikrobiologicznym (np. Escherichia coli, bakterie z grupy coli, Enterokoki, Pseudomonas Aeruginosa, jon amonowy). Dokładna analiza mikrobiologiczna wody wodociągowej i pochodzącej ze studni głębinowej prowadzona przez profesjonalne laboratorium daje pełną wiedzę na jej temat w tym zakresie.

Woda, pełniąc funkcję użytkową, ma wiele zastosowań. Wyróżniamy m.in. wodę pitną, do codziennego spożywania, która używana jest również w gospodarstwie domowym do celów sanitarnych i higienicznych. Woda w rolnictwie, którą poddajemy specjalistycznym badaniom mikrobiologicznym i analizom, służy zaś do nawadniania pól. Kolejnym rodzajem jest woda przemysłowa, która może pełnić rolę przekaźnika ciepła, magazynować energię lub odbierać ją. Ta stosowana w przemyśle służy ponadto jako rozpuszczalnik, czy reagent.

Bez względu na rodzaj, każda woda – czy to pitna, czy użytkowa mająca bezpośredni lub pośredni kontakt z człowiekiem, musi być koniecznie poddawana systematycznym badaniom w naszym laboratorium obsługującym klientów m.in. z Piły, Olsztyna, Rzeszowa i Poznania. Jej kluczowy parametr to czystość mikrobiologiczna. Analiza mikrobiologiczna wody pochodzącej z wodociągów lub ze studni głębinowej dokładnie wykaże, czy parametry te nie przekraczają określonej normy i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia.

Oferujemy wykonanie badań wszystkich rodzajów wód w pełnym zakresie:

  • Badanie bakterii Legionella Sp. (w instalacji ciepłej wody użytkowej, nieckach basenowych, jacuzzi i innych urządzeniach tworzących aerozol wodno-powietrzny oraz klimatyzacjach.
  • Badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody pitnej, także ze studni głębinowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym)
  • Badania wody i analiza powierzchniowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
  • Badania wody w kąpieliskach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  • Badania wody podziemnej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych

Nasze laboratorium obsługujące klientów m.in. z Piły, Olsztyna, Rzeszowa i Poznania posiada zatwierdzenie systemu jakości badań mikrobiologicznych przez Sanepid oraz Certyfikat PCA. Dysponujemy też niezbędnym wyposażeniem, które pozwala na świadczenie profesjonalnych usług. Gwarantujemy dokonanie rzetelnej oceny jakości wody m.in., pod kątem obecności bakterii chorobotwórczych oraz analiz fizykochemicznych.

Badania wody ze studni – przyczyny zanieczyszczeń w wodzie pitnej ze studni głębinowej

Przyczyn pojawiających się w wodzie zanieczyszczeń i bakterii chorobotwórczych jest wiele. Właśnie dlatego tak ważne jest regularne badanie wody pitnej, zarówno tej w kranie, jak i ze studni kopanych i głębinowych. Związki chemiczne, jak np. azotany, przedostają się do wód pitnych w wyniku wypłukiwania nawozów z pól uprawnych. Obecność bakterii w wodzie, może być efektem ich przenikania z nieszczelnych szamb.

Nasze laboratorium obsługujące klientów m.in. z Piły, Olsztyna, Rzeszowa i Poznania wykonuje badania i analizę mikrobiologiczną wody w celu doboru odpowiedniego sposobu jej uzdatniania (filtry do wody). To szczególnie istotne, gdy zawartość danego zbiornika ma zostać udostępniona do użytku. Jeżeli jej jakość pozostawia wiele do życzenia, konieczne staje się doprowadzenie jej do takiego stanu, aby można było ją zastosować zgodnie z określonym przeznaczeniem. Nasz zespół zapewnia profesjonalne wsparcie w tym procesie i pomaga w doborze najlepszych metod i technologii. Zamiast samodzielnego badania wody pitnej i użytkowej z wodociągów i studni głębinowych, które jest obarczone ryzykiem niepowodzenia, np. poprzez nieprawidłowe przeprowadzenie pomiarów, zdecydowanie lepiej powierzyć to zadanie fachowcom dysponującym wymaganym sprzętem oraz doświadczeniem.

Żeby upewnić się, czy woda nie została wtórnie zanieczyszczona w instalacji wewnętrznej (dotyczy to głównie starego budownictwa) oraz nie wymaga dodatkowego polepszenia jakości (dobór filtra), należy okresowo sprawdzać jej jakość. Przeprowadzone przez nasze laboratorium analizy i kompleksowe badania fizykochemiczne wody pitnej i użytkowej z wodociągów i studni głębinowych sprawdzające jej parametry, jak np. twardość, pH, zawartość żelaza, manganu, wapnia i magnezu, umożliwiają dobór odpowiedniego urządzenia przez klientów z Poznania i innych miejscowości.

Przeprowadzane badania mikrobiologiczne i analizy przydatności wody jednoznacznie dowodzą, że zaczyna ona szkodzić zdrowiu, gdy w jej składzie pojawiają się szkodliwe związki chemiczne, jak np. azotany lub gdy pewne pierwiastki występują w zbyt wysokim stężeniu. Mowa tu przede wszystkim o żelazie i manganie. W tym kontekście szczególnie ważne są badania wody pitnej i użytkowej ze studni głębinowej przeprowadzane przez specjalistów. Niekorzystnie na ludzki organizm oddziałuje również zbyt duża obecność glinu, fluoru, związków chloru czy fenoli.

Do naszego laboratorium można zgłosić się także wówczas, gdy potrzebna jest szczegółowa analiza wody basenowej. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Jeżeli interesuje Państwa rzetelna analiza mikrobiologiczna przydatności wody: badania wody basenowej, badanie wody pitnej lub badanie wody ze studni głębinowej, nasi pracownicy są do pełnej dyspozycji. Posiadamy laboratoria w Pile, Pszczynie, Działdowie oraz Leżajsku. Obsługujemy klientów m.in. z Rzeszowa, Piły, Olsztyna i Poznania.

Laboratorium badania wody pitnej i użytkowej

Materiał do przeprowadzania analiz badawczych powinien być przechowywany w specjalnych, sterylnych butelkach o różnej pojemności. Próbki pobiera się zgodnie z dołączoną do opakowań instrukcją. Do przeprowadzenia przez laboratorium badania wody pitnej i użytkowej zwykle potrzeba co najmniej 250 ml płynu. Zebraną ciecz należy dostarczyć do nas w dniu jej pobrania. Trzeba również wypełnić odpowiedni formularz zlecenia.

Analiza i badanie mikrobiologiczne wody

W naszych laboratoriach m.in. w Pszczynie, Pile, Poznaniu, Rzeszowie, Olsztynie, Pile, Działdowie czy Leżajsku koło Rzeszowa wykonujemy rzetelne badania mikrobiologiczne wody pitnej i użytkowej z wodociągów i studni głębinowej na potrzeby różnych podmiotów, które są zobowiązane do regularnych analiz.

Specjalnością firmy SGS Polska jest kompleksowa analiza wody. Wykonujemy zarówno fizykochemiczne, jak i mikrobiologiczne badania. Nasze działania laboratoryjne wszelkie wymagania obowiązujących aktów prawnych. Analiza mikrobiologiczna wody, którą przygotowujemy, jest niezbędna m.in. podczas kontroli Sanepidu.

Nie odpowiada Państwu smak wody pitnej z wodociągów czy studni głębinowej? Charakteryzuje się ona nieprzyjemnym zapachem? Jest mętna? To zaledwie kilka z wielu powodów, w których obliczu należy wykonać analizę. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W naszym laboratorium rzetelnie i kompleksowo sprawdzimy jakość wody pitnej i użytkowej. Na zlecenie klientów realizujemy badanie wody ze studni głębinowej oraz pochodzącej z innych źródeł.

Prowadzimy mikrobiologiczne i fizykochemiczne badania wody:

  • Wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • Wody podziemnej i powierzchniowej
  • Wody technologicznej
  • Wody pochłodniczej

Badanie wody pitnej – Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Piła – Najwyższe standardy

Nasz system jakości został zatwierdzony przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, co uprawnia laboratorium do wykonywania badania wody pitnej z wodociągów i studni głębinowej – przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pełnozakresowe badanie mikrobiologiczne, czyli przeprowadzenia analizy wody wykonywane jest w naszych laboratoriach, akredytowanych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

W SGS Polska wykorzystujemy nowoczesną, zaawansowaną technologicznie aparaturę, która pozwala nam wykonywać najwyższej jakości badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody pitnej i użytkowej, również ze studni głębinowej.

Należymy do wąskiego grona laboratoriów wyposażonych w takie zautomatyzowane techniki pomiarowe, jak: ICP-MS (Agilent) wyposażone w inteligentne podajniki próbek PrepFast, analizatory przepływowe (SKALAR), analizatory dyskretne (Thermo Gallery), GC-MS sprzężony z techniką purge & trap (Agilent, Shimadzu) z systemem autonomicznego dodatku wzorca, wielofunkcyjne roboty analityczne do pomiarów BZT5, pH i przewodnictwa, analizatory elementarne automatyczne usuwające węgiel nieorganiczny z próbek. Posiadamy także PCR umożliwiający identyfikację drobnoustrojów poprzez analizę mikrobiologiczną ich DNA. Dzięki temu nasze laboratorium może podejmować się wszelkiego rodzaju analizy wody w fachowy sposób.

Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody – wszechstronność i precyzja

Prowadzone przez nas laboratorium dysponuje nowoczesnym sprzętem, który pozwala wykonywać precyzyjne analizy i badanie wody w sposób zgodny ze standardami, a co za tym idzie, obiektywny, fachowy i rzetelny. Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Dzięki temu możemy zapewnić profesjonalne usługi. Na zlecenie klientów z Olsztyna, Poznania, Rzeszowa i Piły szybko i dokładnie sprawdzamy jakość wody pitnej i użytkowej z wodociągów i studni głębinowych. Każde badanie mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne przeprowadzamy ściśle pod kątem wymogów, jakie ma spełniać i kryteriów, którym powinna odpowiadać zlecona do analizy woda.

Analiza mikrobiologiczna prowadzona przez nasze laboratorium poddaje weryfikacji jakość wody wykorzystywanej zarówno w sposób instytucjonalny, jak i pochodzącej z ujęcia jest obowiązkiem regulowanym w przepisach. To, jak często należy wykonywać badanie, zależy przede wszystkim od typu i zastosowania wody pitnej i użytkowej z wodociągów i studni głębinowych – inaczej i w odmiennych odstępach czasowych prowadzona jest analiza np. ujścia niż zawartości zbiorników przemysłowych. Niezależnie od specyfiki zlecenia zawsze pozostajemy do dyspozycji i zapewniamy precyzyjne wyniki, które dają odpowiedź na kluczowe pytania dotyczące np. uzdatniania wody.

Nasze laboratorium przeprowadza badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne z uwzględnieniem zdefiniowanych przez Państwa kryteriów, sprawdzając w trakcie analiz określone parametry, jak np. mętność, zapach, twardość czy zanieczyszczenia, czyli ogólnie rzecz biorąc – jakość fizykochemiczna wody pitnej i użytkowej z wodociągów i studni głębinowych. Oferujemy również badanie na obecność żelaza czy różnego rodzaju bakterii (np. clostridium perfringens, escherichia coli oraz bakterii z grupy coli).

Współpracujemy zarówno z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi, jak i osobami indywidualnymi. Duże firmy zlecają nam m.in. badania na potrzeby przemysłu, podmioty administracji rządowej i samorządowej często zamawiają badania mikrobiologiczne pod kątem ochrony środowiska. Klienci prywatni chcą natomiast sprawdzić, czy w danym miejscu woda pitna z wodociągów i studni głębinowych nadaje się do spożycia przez ludzi.

Bezpieczeństwo spożycia wody dzięki badaniom

Każde zlecenie rozpoczynamy od rozmowy z klientem oraz poznaniu jego potrzeb. Na tej podstawie dobieramy odpowiednie metody i techniki, które pozwalają na wykonanie analizy wody pod dowolnym kątem. W trakcie realizacji prac pozostajemy w stałym kontakcie ze zleceniodawcą i informujemy o uzyskanych wynikach. Efektem zrealizowanego przez nasze laboratorium zlecenia jest sprawozdanie z badań mikrobiologicznych zawierające wszystkie niezbędne informacje na temat wykonanych działań i ich rezultatów. Każde sprawdzające jakość wody pitnej i użytkowej badanie fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne przeprowadzamy zgodnie ze sztuką przez wykwalifikowanych próbkobiorców.

Wykonujemy kompleksowe analizy na rzecz zarówno klientów indywidualnych, którzy chcą sprawdzić pod tym kątem swoją studnię głębinową, jak i nawet dla największych zakładów przemysłowych oraz instytucji publicznych, takich jak np. Stacja Uzdatnia Wody. Zapewniamy profesjonalną obsługę. Do tego gwarantujemy krótki czas wykonywania prac oraz przejrzyste warunki współpracy. Zapewniamy o najwyższym poziomie wszelkiego rodzaju przeprowadzanych przez nasze laboratorium na Państwa zlecenie badań i analiz mikrobiologicznych wody pitnej i użytkowej.

Zapraszamy do współpracy, jeśli planują Państwo pozyskiwać wodę ze studni głębinowej. Jeżeli zamierzacie wykorzystywać ją w gospodarstwie domowym albo rolnym czy na potrzeby działalności gospodarczej, należy mieć pewność, że spełnia określone parametry. To kwestia bezpieczeństwa, ponieważ spożywanie jej przez dłuższy czas może być szkodliwe, jeśli zawiera potencjalnie groźne dla zdrowia składniki. Współpraca z naszą placówką obsługującą klientów m.in. z Piły, Olsztyna, Rzeszowa i Poznania, pozwala na uniknięcie takiego ryzyka i zyskanie gwarancji, że jest ona wolna od różnego rodzaju związków niebezpiecznych dla człowieka. Zlecenie analizy mikrobiologicznej i przeprowadzanie rzetelnych, profesjonalnych badań wody pitnej i użytkowej z wodociągów i studni głębinowych w naszym laboratorium potwierdza, czy nadaje się ona do spożycia przez ludzi.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług