SGS Analizy Środowiska > Usługi > Analityka > Składowiska odpadów

Kompleksowy monitoring składowisk odpadów

Oferujemy kompleksowe wykonanie monitoringu składowisk odpadów, w pełnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

Dysponując nowoczesnymi narzędziami analizy przestrzennej realizujemy prace mające na celu efektywny monitoring składowisk odpadów, w tym procesów osiadania i stateczności obiektów kubaturowych. Wynikiem naszych pomiarów jest numeryczny model terenu składowiska, charakteryzujący w sposób precyzyjny ukształtowanie rzeźby oraz kubaturę obiektu.

Korzyści eksploatatora dysponującego pomiarami rzeźby składowiska (numeryczny model terenu):

Systematycznie przeprowadzane kontrole wysypisk śmieci przynoszą eksploatatorom tych terenów różne korzyści. Przede wszystkim:

  • dostarczona informacja o ukształtowaniu terenu i objętości zgromadzonych mas odpadów, w nawiązaniu do założeń projektowych, umożliwia racjonalne zarządzanie pojemnością obiektu oraz właściwe przygotowanie prac planistycznych i inżynieryjnych związanych z modernizacją składowiska poddanego systematycznemu monitoringowi
  • pojawia się możliwość obiektywnego wykazania wobec organów kontrolnych i nadzorujących prawidłowego gospodarowania zasobami powierzonego obiektu.

 

Realizowany przez nas akredytowany pobór prób jest jednym z istotnych warunków zapewnienia jakości i reprezentatywności wyników badań. Pomiary i badania wykonywane w terenie, bezpośrednio na składowisku odpadów, są również objęte kontrolą jakości. Wyniki przeprowadzonych badań przekazywane są naszym Klientom w formie sprawozdania.

Wykonujemy również raporty roczne, będące podsumowaniem wyników badań i pomiarów z poszczególnych kwartałów. Raport taki jest dostosowany do wymagań organów administracji, sprawujących nadzór nad monitoringiem składowisk odpadów.

Monitoring składowiska odpadów – najważniejsze regulacje prawne

Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie podmioty, które prowadzą wysypiska śmieci, zobligowane są do objęcia całego obszaru nadzorem wizyjnym. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj zgromadzonych nieczystości oraz czas ich magazynowania. Monitoring musi obejmować nie tylko teren danego składowiska odpadów, ale także otaczający go zewnętrzny pas o szerokości 5 m i wszystkie drogi dojazdowe do tego miejsca w odległości do 15 m. Jeśli śmietnisko znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu, trzeba dodatkowo zainstalować kamery przy bramie wjazdowej oraz wyjazdowej budynku. W przypadku zbiorników i silosów zachodzi konieczność przeprowadzania systematycznej obserwacji bezpośrednich okolic wlotu i wylotu w promieniu 5 m.

O tym, jak w praktyce powinien wyglądać monitoring składowisk odpadów, decydują wytyczne zawarte w normie PN-EN 62676-4: 2015-06 dotyczącej systemów dozoru wizyjnego stosowanych w zabezpieczeniach. Zgodnie z nimi urządzenia rejestrujące obraz powinny pracować zarówno w trybie dziennym, jak i nocnym, dostosowując się do warunków oświetleniowych, panujących na zewnątrz. Tworzone zapisy video muszą być możliwe do odtworzenia i skopiowania w razie potrzeby. Istotny jest też nieograniczony dostęp użytkownika kamer do przekazów „na żywo”.

Nowoczesny sprzęt wizyjny przeznaczony do monitoringu powinien również dysponować rezerwą energii gwarantującą jego sprawne działanie przez co najmniej dwie godziny od nagłego odcięcia źródła zasilania.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług