Badania mikrobiologiczne powietrza

Jednym ze słabiej kontrolowanych zagrożeń życia publicznego jest ekspozycja ludzi na czynniki pochodzenia biologicznego. Doskonale wiemy, że mikroorganizmy towarzyszą i będą towarzyszyć naszemu codziennemu życiu, jednak niektóre z nich mogą one również spowodować różne groźne infekcje. Informacje na temat jakości mikrobiologicznej powietrza, uzyskiwane na podstawie wykonywanych przez nas badań, umożliwiają szybką reakcję i podjęcie działań naprawczych.

Jakość powietrza, a stan zdrowia

Codziennie wdychamy cząstki substancji, które niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Badania powietrza potwierdzają występowanie w jego składzie niepożądanych związków chemicznych, pyłowych, jak i czynników pochodzenia mikrobiologicznego, które mogą przenikać z różnych źródeł życia codziennego. Coraz częściej osoby przebywające w pomieszczeniach, zarówno tych biurowych, jak i mieszkalnych, skarżą się m.in. na bóle głowy, duszności, nieżyty górnych dróg oddechowych, oraz na obniżenie koncentracji i zaburzenia pamięci. Dolegliwości te nazywane są „syndromem chorego budynku” (SBS). Ponadto kontakt z mocno zanieczyszczonym różnymi czynnikami mikrobiologicznymi  powietrzem może skutkować wystąpieniem reakcji alergicznych, astmy oraz chorób płuc, a także wieloma innego typu dolegliwościami, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu.

Trzeba też mieć świadomość, że atmosfera na ogół jest nieprzyjaznym dla mikroorganizmów środowiskiem. Drobnoustroje zazwyczaj przebywają w niej przez niezbyt długi czas. Jednak choć ich namnażanie jest wtedy niemożliwe, wciąż wyróżnia je wysoki potencjał infekcyjny. To skutkuje zwiększeniem ryzyka zakażenia się rozmaitymi patogenami oraz zapadnięcia na różnorodne choroby układu oddechowego.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że za powstawanie zanieczyszczeń o podłożu mikrobiologicznym, których badań się podejmujemy, w znacznej mierze odpowiadają także panujące we wnętrzach budynków warunki. Takie czynniki, jak zbyt wysoka lub za niska temperatura, duża wilgotność, pyły pochodzenia organicznego, jak również niesprawnie działające systemy wentylacyjne oddziałują bardzo niekorzystnie na jakość i czystość powietrza wdychanego przez człowieka.

Warunki wewnątrz i na zewnątrz

Przeprowadzone przez naukowców badania potwierdzają, że powietrze pomieszczeń wewnętrznych jest częściej bardziej zanieczyszczone, niż to na zewnątrz. Mając na uwadze fakt, że zdecydowaną większość, bo aż około 90% czasu, spędzamy wewnątrz budynków, koniecznością staje się regularne badanie powietrza pod kątem mikrobiologicznym, które w efekcie pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych zachorowań oraz absencje naszych pracowników.

W jakim celu badać stan powietrza?

Realizowane przez naszą firmę badania mikrobiologiczne dotyczą zarówno powietrza na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Badania powietrza wewnątrz obiektów zazwyczaj koncentrują się wokół zdiagnozowania mikroklimatu panującego w pomieszczeniach. Chodzi tu przede wszystkim o obecność grzybów pleśniowych, które bardzo niekorzystnie wpływają na zdrowie ludzkie, przyczyniają się do alergii, przeziębień oraz poważniejszych chorób. Przyczynami ich pojawiania się w powietrzu może być zbieranie się wilgoci lub niedrożność, a także brak konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzujących.

Badanie mikrobiologiczne powietrza w różnych dziedzinach przemysłu

Regularne przeprowadzanie badań mikrobiologicznych powietrza jest bardzo ważne zwłaszcza w przypadku pomieszczeń biurowych oraz hal produkcyjnych. Ciągłe oddychanie skażonym gazem stanowi bowiem poważne zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Krążące wokół mikroskopijne zanieczyszczania niekorzystnie wpływają również na jakość ich pracy. Co więcej, obniżają one także efektywność mycia i dezynfekcji pomieszczeń służbowych, a także znajdujących się tam elementów wyposażenia.

Zrealizowane przez naszą firmę z należytą starannością i dokładnością badania mikrobiologiczne powietrza stanowią również dla klientów cenną informację odnośnie do faktycznego stanu technicznego oraz sprawności działania instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej budynku. Na podstawie przeprowadzonych analiz podejmujemy się także dokonania oceny wpływu różnego rodzaju obiektów komunalnych (np. składowisk odpadów albo oczyszczalni ścieków) na najbliższe otoczenie. Swoją ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców, jak i do właścicieli różnych budynków, np. zakładów opieki zdrowotnej, placówek edukacyjnych, urzędów, a nawet osób prywatnych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdemu zależy na jak najszybszej finalizacji usługi. Dlatego badanie powietrza pod kątem mikrobiologicznym wykonujemy w ciągu maksymalnie kilku dni od jego zamówienia.

Metody badania powietrza

Przeprowadzone pod kątem zawartości bakterii i grzybów analizy, zakładają pobranie próbek, a następnie ich oznaczenie ilościowe oraz identyfikację obecnych w próbce gatunków. Próbki pobierane są w wytypowanych reprezentatywnych dla rozpatrywanej powierzchni punktach, tak aby na podstawie otrzymanych wyników analiz możliwe było zidentyfikowanie źródła ich pochodzenia.

Jeśli są Państwo zainteresowani mikrobiologicznym badaniem powietrza, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami. Zapewniamy najwyższą jakość usług. Sumiennie wykonane badania pozwolą opracować nam rzetelne wyniki analiz, które będą podstawą do podjęcia odpowiednich działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone przez nas analizy spełnią wszelkie Państwa oczekiwania.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług