Badania gleby, analiza chemiczna

Precyzyjnie identyfikujemy zanieczyszczenia gruntów

Badania i analizę chemiczną zanieczyszczeń przeprowadzamy w pełnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Wykonujemy dokładne i rzetelne badania gleby, pozwalające określić jej jakość. Wszystkie usługi wykonujemy z najwyższą starannością, która skutkuje olbrzymią szczegółowością zebranych danych. Badanie i analizę chemiczną gleby przeprowadzamy zarówno w Poznaniu, jak i całej Polsce przy użyciu najnowszego sprzętu analitycznego.

analiza gleby

Zakres badania gleby i gruntów:

Zatrudniani przez nas specjaliści weryfikują zawartość różnych substancji w dostarczonych próbkach. Są to m.in.:

 • Metale ciężkie
 • Związki nieorganiczne
 • Związki organiczne, w tym:
  • Benzyny (C6-C12)
  • Oleje (C12-C40)
  • Węglowodory aromatyczne – BTEX
  • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – WWA
  • Węglowodory alifatyczne
  • Chlorobenzeny
  • Chlorofenole
  • PCB
 • Pestycydy
 • Inne zanieczyszczenia organiczne

Na zlecenie klientów z Poznania, Rzeszowa, Piły i innych miejscowości akredytowane pobory realizowane przez SGS Polska wykonywane są w zależności od warunków i potrzeb za pomocą świdrów ręcznych lub wiertni samobieżnej ze świdrem.

Podczas prac wiertniczych zwraca się szczególną uwagę na zminimalizowanie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia prób przeznaczonych do wykorzystywania w trakcie badań i analiz chemicznych gleby. Po wykonaniu otworu, pobraniu prób i opisaniu profilu glebowego, otwory badawcze zabezpieczane są w sposób uniemożliwiający migrację wód opadowych w głąb profilu glebowego. Etap końcowy uwzględnia opracowanie dokumentacji obrazującej zasięg zanieczyszczeń. Zastosowanie technik GIS pozwalających z dużą dokładnością zidentyfikować współrzędne punktów poboru, istotnie poprawia precyzję okonturowania zanieczyszczenia. Ponadto raport opisuje zastosowaną metodę badawczą, zawiera interpretację wyników badań i analiz oraz analiz i odniesienie do aktualnie obowiązujących przepisów. Opcjonalnie może zawierać również informacje o dostępnych metodach rekultywacji.Często przedstawia się tam również ocenę generowanego przez zanieczyszczenia ryzyka oraz kalkulację kosztów działań naprawczych.

Analiza gleby – dlaczego warto ją wykonać?

Wysokość i dorodność osiągniętych plonów w głównej mierze zależy od żyzności gruntów. Poszczególne rośliny uprawne mają inne zapotrzebowanie na składniki mineralne. Natomiast ziemie w zależności od ich lokalizacji odznaczają się odmienną zasobnością w substancje odżywcze. Specjalistyczne badania i analiza chemiczna gleby w Poznaniu i innych miejscowościach pozwalają na określenie jej parametrów fizyko-chemicznych i biologicznych. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji specjaliści z SGS Polska ustalają optymalną w danej sytuacji dawkę nawozu, wskazując także najlepszy termin do jej zaaplikowania.

Wiedza na temat faktycznych wymagań glebowych oraz zawartości konkretnych minerałów na danym terenie jest przydatna. Dzięki niej rolnik może uniknąć kompostowania ziemi ornej produktami o niewystarczającej bądź nadmiernej zawartości związków chemicznych. Przeprowadzone z należytą starannością i dokładnością badania oraz analiza gruntów pośrednio przyczyniają się do zminimalizowania problemu erozji na skutek niezrównoważonego zarządzania procesem nawożenia. Rekultywacja obszaru, na którym występuje to zjawisko, jest procesem kosztownym i czasochłonnym. Dlatego lepiej dołożyć starań, aby zapobiec niszczeniu terenów uprawnych pod wpływem osłabiania struktury oraz wymywania przez wodę substancji odżywczych.

Badania gleby najlepiej wykonać tuż po żniwach albo wczesną wiosną, jeszcze przed siewem bądź posadzeniem roślin. Zaleca się systematyczne poddawanie ziemi ornej analizom chemicznym co najmniej raz na cztery lata. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych oddziałów w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i innych miastach. Nasi specjaliści odpowiedzą na każde pytanie.

Dlaczego badania gleby warto powierzyć specjalistom z SGS Polska?

Nasze laboratorium zostało wyposażone w zaawansowany technologicznie, innowacyjny sprzęt, który pozwala uzyskać wiarygodne wyniki badań gleby. Dzięki zautomatyzowaniu procesu analitycznego, mogliśmy obniżyć koszt prowadzonej analizy gleby. Każda zastosowana przez nas metoda badania gleby spełnia obowiązujące normy, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. W naszym laboratorium pracują wykwalifikowani analitycy, którzy mogą poszczycić się bogatym dorobkiem zawodowym w zakresie szczegółowej analizy gleby. Stale kontrolujemy jakość naszych prac w zakresie badania gruntu. Możemy dostarczyć pojemniki oraz instrukcje, dzięki którym Klient we własnym zakresie ma możliwość pobrania próbek do badania gleby, które następnie przesyła do naszego laboratorium.

 

Cele analizy chemicznej gleby

Przeprowadzane przez nas badania gleby dostarczają wiadomości na różnych obszarach. Analiza chemiczna gleby ustala m.in. stopień zanieczyszczenia ziemi. Otrzymujemy informacje, które pozwalają ocenić jakość gruntu oraz ustalenie dawki nawozowej osadu ściekowego. Dzięki zebranym informacjom o zawartości mikroskładników i minerałów, można dopasować idealną dawkę nawozu oraz dobrać jego najlepszy rodzaj. Przeprowadzane przez nas analizy chemiczne i badania w dłuższej perspektywie czasowej przyczyniają się do rozwoju upraw i pozwala osiągnąć bardziej wydajne plony, ale także pomaga gospodarstwu zoptymalizować koszty produkcji.

Masz pytanie lub chcesz porozmawiać o ofercie? Skontaktuj się z nami. Wykwalifikowany personel SGS Polska w naszych filiach (m.in. w Poznaniu, Leżajsku, Pszczynie, Wrocławiu) chętnie pomoże!

Ile kosztuje badanie gleby?

Weryfikacja próbek dostarczonej ziemi jest tania. Podstawowe procedury kontrolne swym zasięgiem obejmują takie czynności jak szacowanie zawartości fosforu, magnezu i potasu. Ponadto w ich ramach określa się także współczynnik pH. Średnio taka analiza chemiczna gleby kosztuje około 15 zł za jeden dostarczony do badań pojemnik. Z kolei w przypadku szacowania ilości żelaza, manganu, cynku i miedzi trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 35 zł. Za sprawdzenie ilości boru płaci się niewiele ponad 52 zł. Za ustalenie dawki azotu – niespełna 37 zł, a za weryfikację składu próchnicy – 35 zł. Badanie zakupionych nawozów kosztuje zazwyczaj ok. 100 zł.

Inwestycja w analizę chemiczną gleby jest opłacalna dla rolników, którzy chcą zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania żyznych plonów. Dzięki niej zyskują wiedzę na temat wymagań glebowych poszczególnych roślin uprawnych oraz zawartości substancji odżywczych w różnych rodzajach kompostu. Zwykle do wykonania podstawowych testów należy pobrać co najmniej 0,5 kg ziemi ornej. Próbki trzeba zebrać z warstwy do 20 cm w głąb. W praktyce z 4 ha mineralnych gleb ornych wyodrębnia się 20 pojedynczych fiolek. W przypadku trwałych użytków zielonych należy dostarczyć do laboratorium maksymalnie 40 ampułek wypełnionych próchnicą, pochodzącą z obszaru o konkretnych warunkach agrotechnicznych.

Geologiczna obsługa inwestycji i ocena środowiska gruntowo-wodnego

Oprócz analiz chemicznych i badania gleby nasza działalność obejmuje m.in. projektowanie, nadzory inwestorskie oraz dokumentowanie zasobów wód podziemnych, dokumentacje hydrogeologiczne dla inwestycji niebezpiecznych i mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego, próbne pompowania określające wydatek i zasoby.

 

Wykonujemy:

 • Projekty robót geologicznych na wykonanie studni, piezometrów i ujęć wód podziemnych oraz na rozpoznanie warunków hydrogeologicznych
 • Dokumentacje hydrogeologiczne zasobów wód podziemnych dla studni i ujęć
 • Dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne
 • Opinie i ekspertyzy rozpoznania warunków hydrogeologicznych
 • Monitoring środowiska gruntowo-wodnego
 • Monitoring ujęć aktualnie eksploatujących wody podziemne
 • Projektowanie robót dla potrzeb likwidacji otworów studziennych ujęć wód podziemnych wraz z ich nadzorem i dokumentowaniem
 • Opracowywanie metod i szacowanie kosztów rekultywacji lub działań naprawczych
 • Projektowanie i wykonywanie sieci otworów obserwacyjnych (piezometrów)
 • Akredytowane pobieranie próbek gleby i wody

 

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie analizy gleby i gruntów. Gwarantujemy szybki czas realizacji zleceń oraz atrakcyjne ceny usług. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania badań gleby. Jeżeli pragniecie Państwo poznać więcej szczegółów na temat zaprezentowanej powyżej oferty obejmującej fizyko-chemiczne badanie gleby, zapraszamy do skontaktowania się z nami drogą telefoniczną, mailową bądź też odwiedzenia jednego z naszych placówek (m.in. Poznań, Pszczyna, Wrocław, Szczecin). Pełny wykaz placówek zajmujących się wykonywaniem analiz znajduje się w zakładce Kontakt.

Badanie i analiza chemiczna gleby — fundament zrównoważonego rolnictwa i sadownictwa

Zrównoważone rolnictwo i sadownictwo  to system produkcji, wykorzystujący z poszanowaniem środowiska rozwiązania technologiczne i zdobycze postępu biologicznego. Dotyczy to wszystkich procesów, począwszy od nawożenia gleby, po uprawy owoców, warzyw i roślin ozdobnych, a skończywszy na stosowaniu odpowiednich środków ochrony plonów. Ważną rolę odgrywa również poziom żyzności ziemi, na którą składają się takie elementy jak zawartość substancji organicznych, odczyn pH, zasobność w makro- i mikroelementy oraz jej struktura. Poznanie tych wartości daje rolnikowi i sadownikowi możliwość utrzymania i zwiększenia zdolności produkcyjnych oraz ewentualnie zahamowania degradacji.

W celu poznania podstawowych właściwości potrzebna jest analiza chemiczna gleby. Badanie w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i innych oddziałach SGS Polska mogą zlecić wszyscy zainteresowani otrzymaniem rzetelnych informacji o:

 • składzie uprawianej ziemi,
 • jej zasobności,
 • nadwyżce lub niedoborze składników pokarmowych potrzebnych do wzrostu plonów.

Znajomość otrzymanych wyników pozwala na podjęcie działań dotyczących regulacji odczynu pH w przypadku nadmiernego zakwaszenia gruntów, określenia potrzeb nawozowych dostosowanych do konkretnych gatunków i odmian roślin oraz wyboru odpowiedniego nawozu (jedno- lub wieloskładnikowego). Regularna analiza chemiczna i badanie gleby to elementy dobrych praktyk współczesnego zrównoważonego rolnictwa i sadownictwa!

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług