Oferujemy szereg usług analitycznych, pomiarowych oraz dokumentacyjnych w zakresie środowiska oraz pomiarów na stanowiskach pracy.

USŁUGI ANALITYCZE

Potencjał analityczny i zasoby kadrowe laboratorium dają możliwość zaspokojenia wszelkich potrzeb analitycznych, z zachowaniem jednolitych standardów i wysokiej wiarygodności badań. Na wyposażeniu laboratorium znajduje się aparatura pomiarowa dedykowana indywidualnie do poszczególnych dziedzin, niedostępna w innych placówkach usługowych i badawczych w Polsce.

Analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne:

USŁUGI ANALITYCZNO-POMIAROWE

 • Pomiary hałasu przemysłowego i komunikacyjnego
 • Pomiary emisji do powietrza oraz badania instalacji ochrony powietrza
 • Badania i pomiary na stanowiskach pracy (m.in. hałas, drgania, zapylenie, związki lotne, mikroklimat)
 • Monitoring składowisk odpadów wraz z pomiarami osiadania i stateczności zboczy
 • Badania i pomiary niezbędne do opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich
 • Pomiary geodezyjne z wykorzystaniem technik GPS i laserowego skaningu naziemnego 3D
 • Audyt mykologiczny i higieniczny budynków

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE

 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Pozwolenia zintegrowane IPPC
 • Raporty początkowe
 • Pozwolenia sektorowe
 • Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne
 • Projekty robót geologicznych
 • Wiercenia otworów badawczych i piezometrów
 • Ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego
 • Strefy ochronne ujęć wody
 • Projekty rekultywacji i instrukcje eksploatacji składowisk odpadów
 • Audyty zgodności (Compliance) w zakresie środowiska i BHP
 • Audyty DUE DILIGENCE zgodnie ze standardami ASTM
 • Mapy hałasu
 • Ekspertyzy akustyczne

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług