Przegląd ekologiczny

Celem sporządzanych przez nas przeglądów ekologicznych jest przeprowadzenie wszechstronnej analizy zakładu zarówno od strony stanu prawnego (kontrola wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych), jak i stanu technicznego (jego konstrukcji, wyposażenia, sposobu eksploatacji i monitoringu) pod kątem minimalizacji negatywnego oddziaływania. Przegląd ekologiczny ma na celu określenie aktualnego stanu technicznego wszystkich instalacji na terenie zakładu, jak również określenie jego oddziaływania na środowisko.

Nieodzownymi elementami naszych przeglądów ekologicznych są również wizualizacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, hałasu, jak również rozprzestrzeniania się substancji złowonnych, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług