PRTR
Badania, ekspertyzy - zaufaj specjalistom

TWORZYMY RZETELNE I DOKŁADNE OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE.

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń został ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. Zgodnie z jego wytycznymi, każda osoba prowadząca instalacje jest zobowiązana do raportowania danych, które dotyczą uwalniania (wprowadzania do środowiska) i transferu (przemieszczania poza zakład) zanieczyszczeń i odpadów. Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek przestrzegania tych regulacji. Europejski PRTR ma za zadanie ułatwić udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji w kwestii ochrony środowiska, śledzić tendencje i wykazywać postępy w redukcji transferowanych i emitowanych odpadów i zanieczyszczeń, kontrolować i wywierać presję na zakładach znacząco wpływających na stopień zanieczyszczania środowiska. Ponadto, jego celem jest także umożliwienie szerokiego dostępu do informacji na temat zanieczyszczeń przyrody.

Firma SGS oferuje pomoc w sporządzaniu sprawozdań PRTR zgodnych z jego wymogami.

Horyzont naszych usług obejmuje:

  • przeprowadzenie identyfikacji struktur zakładów,
  • opracowanie bilansu uwalniania zanieczyszczeń, zakwalifikowanie zgromadzonych informacji (wg metod pozyskiwania danych – M, C, E),
  • dobór właściwych kodów do wykorzystanych technik obliczeniowych i pomiarowych (zgodnych z PER, NRB, SSC, ALT, MAB, OTH, ETS, UNECE/EMEP lub innymi metodykami),
  • przygotowanie sprawozdania PRTR według obowiązujących wytycznych prawnych

Decydując się na skorzystanie z naszych usług zyskujecie Państwo gwarancję, że każde opracowanie środowiskowe wykonamy w pełni profesjonalnie. Poprawne wykonanie sprawozdania jest kluczem do pozytywnej weryfikacji dokumentu przez WIOŚ. Z pomocą specjalistów z SGS Polska bezproblemowo spełnicie Państwo obowiązek sprawozdawczy PRTR.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków realizacji zlecenia prosimy o kontakt.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług