Operaty wodnoprawne

Kompleksowe usługi w ramach ochrony wód

Na przestrzeni wielu lat działalności niejednokrotnie odpowiadaliśmy na potrzeby Klientów, którzy zetknęli się z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Aby otrzymać niezbędne zezwolenie należy wykonać operat wodnoprawny, który jest kluczowym dokumentem stanowiącym podstawę do wydania pozytywnej decyzji administracyjnej. Operat wodnoprawny składa się z bogatej dokumentacji, która uwzględnia zarówno część opisową, jak i graficzną. Jego opracowanie wymaga gruntownej znajomości obowiązujących przepisów prawa wodnego. Dlatego też warto powierzyć jego wykonanie specjalistom, którzy działają profesjonalnie i kompleksowo.

Firmę SGS tworzą rzetelni i doświadczeni fachowcy, którzy specjalizują się w gospodarce wodno-ściekowej. Wykonywane przez nas operaty spełniają wszelkie wymagania prawne. Oprócz sporządzenia wniosków pomagamy Klientom w przejściu przez proces administracyjny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Szczególne korzystanie z wód, np.:
  • Pobór wód powierzchniowych lub podziemnych
  • Odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych
  • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • Piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych
 2. Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
 3. Odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych powyżej 0,1 ha.
 4. Regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody.

W przypadku zainteresowania powyższą ofertą, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia warunków świadczonej usługi. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania związane z operatem wodnoprawnym, również prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub zachęcamy do odwiedzenia jednej z naszych lokalizacji. Adresy placówek we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i pozostałych miejscowościach dostępne są w zakładce KONTAKT.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług