SGS Analizy Środowiska > Operaty wodnoprawne

Operaty wodnoprawne

Kompleksowe usługi w ramach ochrony wód

Na przestrzeni wielu lat działalności niejednokrotnie odpowiadaliśmy na potrzeby Klientów z Wrocławia, Poznania, Warszawy, Krakowa i wszystkich innych miejscowości w Polsce, którzy zetknęli się z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Aby otrzymać niezbędne zezwolenie należy wykonać operat wodnoprawny, który jest kluczowym dokumentem stanowiącym podstawę do wydania pozytywnej decyzji administracyjnej. Operat wodnoprawny składa się z bogatej dokumentacji, która uwzględnia zarówno część opisową, jak i graficzną. Jego opracowanie wymaga gruntownej znajomości obowiązujących przepisów prawa wodnego. Dlatego też warto powierzyć jego wykonanie specjalistom, którzy działają profesjonalnie i kompleksowo.

Firmę SGS tworzą rzetelni i doświadczeni fachowcy, którzy specjalizują się w gospodarce wodno-ściekowej. Wykonywane przez nas operaty spełniają wszelkie wymagania prawne. Oprócz sporządzenia wniosków pomagamy Klientom w przejściu przez proces administracyjny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Szczególne korzystanie z wód, np.:
  • Pobór wód powierzchniowych lub podziemnych
  • Odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych
  • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • Piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych
 2. Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
 3. Odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych powyżej 0,1 ha.
 4. Regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody.

Co zawiera operat wodnoprawny?

Jaka jest rola operatu? Jego cel to m.in. precyzyjne i zgodne ze stanem rzeczywistym opisanie powstającej i wykorzystującej zbiorniki wodne inwestycji pod kątem:

 • prawnym,
 • technicznym,
 • środowiskowym.

Jego treść powinna być dostosowana do pozostałej dokumentacji, której złożenia wymaga procedura uzyskania określonego pozwolenia. Chodzi głównie o projekty budowlane oraz akty prawne regulujące formalności związane z wnioskiem.

Operat wodnoprawny, który oferujemy klientom z Wrocławia i innych miast, ma za zadanie szczegółowo opisywać przedsięwzięcie i sam proces podejmowania decyzji pozwalającej na otrzymanie żądanego przez inwestora pozwolenia. W jego treści znajdują się m.in. informacje na temat sytuacji prawnej określonego obiektu oraz technologii i sprzętów służących do szeroko pojętego gospodarowania wodą. Dokument opisuje urządzenia, maszyny i narzędzia stosowane w celu jej pozyskiwania, odprowadzania, przechowywania, a także gospodarowania ściekami. W razie montażu odbiornika ścieków w operacie wodnoprawnym należy umieścić dane jego właściciela. To część opisowa – odrębnym elementem jest komponent graficzny.

Drugi fragment operatu wodnoprawnego ma charakter graficzny i obejmuje ryciny, projekty, ilustracje, rysunki, zdjęcia. Znajdują się w nim m.in. plany poglądowe realizowanego przedsięwzięcia oraz zagospodarowania terenu, o ile takowy istnieje. Wśród innych elementów graficznej części dokumentu można wymienić schemat technologiczny i mapę ewidencyjną.

Jakie dokładnie elementy znajdują się w opisie operatu wodnoprawnego?

Podstawową dokumentacją wchodzącą w skład wspomnianego materiału są informacje wyszczególnione w formie tekstowej. Treści te są przygotowywane przez nas bardzo skrupulatnie, co dotyczy nawet strony tytułowej. Ważne jest bowiem, by operat wodnoprawny zawierał kluczowe dane na temat umowy (jej numer i datę podpisania), a także odnoszące się do samego opracowania – podmiotu zlecającego jego wykonanie oraz osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie działań w tym zakresie. Rzetelnie przygotowujemy również i ten element części opisowej.

Następnie należy w niej zawrzeć szereg istotnych informacji. To m.in. wspomniane wcześniej opisy urządzeń, maszyn czy narzędzi wykorzystywanych do gospodarowania wodą. Przed umieszczeniem ich specyfikacji niezbędne jest jednak wskazanie podstawy prawnej dla operatu wodnoprawnego. Jednostka, która ubiega się o jego akceptację, musi podać ponadto wiele danych formalnych. Obejmują one adres należącego do niej obiektu, wymieniony już jego stan prawny, ale też zastosowane w nim rozwiązania technologiczne wpływające na sposób użytkowania wód podziemnych i powierzchniowych.

Dla każdego przypadku wykazywana jest również lista obowiązków, jakie inwestor musi spełnić w celu otrzymania pozwolenia. Dotyczą one m.in. pozyskania zgody od wszystkich osób trzecich, które są z różnych względów zaangażowane w ten proces. Niezbędne jest także ustanowienie wiążącego terminu planowanego wdrożenia sposobów wpływających na gospodarkę wód na konkretnym obszarze.

Część opisową operatu wodnoprawnego dla klientów z Wrocławia lub innych miast przygotowujemy niezwykle skrupulatnie, dbając o każdy jej szczegół. Dzięki temu załatwienie formalności jest łatwiejsze i wygodniejsze. Uwzględnienie wszystkich wymaganych danych w takiej dokumentacji oraz załączenie materiałów dodatkowych, jeżeli występują one przy inwestycji, nierzadko przyspiesza również proces przyznania pozwolenia i zatwierdzenia sporządzonego przez naszą firmę operatu wodnoprawnego.

Co jest potrzebne do wydania pozwolenia wodnoprawnego?

Uzyskanie pozwolenia na zmianę gospodarki wodnej w wybranym miejscu wymaga zgromadzenia dość obszernej dokumentacji. Przygotowywane przez nas materiały to jej podstawowy element, ale składać się ona powinna również m.in. z szeregu decyzji wydanych przez określone organy. Dotyczy to warunków zabudowy, charakterystyki środowiska na danym terenie, a także określenia lokalizacji, w jakiej przeprowadzana będzie inwestycja celu publicznego. Potrzebny jest plan zagospodarowania przestrzennego, z którego pozyskiwany jest stosowny wypis. Kluczowe pozostają przy tym operaty wodnoprawne przygotowywane przez nas m.in. dla klientów z Wrocławia.

Za samo pozwolenie należy także uiścić opłatę w określonej wysokości. Dowód przekazania środków też jest potrzebny przy ubieganiu się o wspomniane pozwolenie. Jeżeli natomiast sprawy administracyjne mają być załatwiane przez inne osoby niż podane we wniosku, trzeba ustanowić pełnomocnictwo. Warto o tym pamiętać – pomaga to w sprawnym dopełnianiu wszelkich formalności w urzędach i tym samym szybszym otrzymaniu pozytywnych decyzji.

Mamy spore doświadczenie w sporządzaniu takiej dokumentacji, dlatego proces zbierania danych oraz ich uwzględniania w przedstawionym następnie materiale trwa stosunkowo krótko – nawet w przypadku sporych inwestycji. Proponujemy również konsultacje z zakresu tworzenia operatorów wodnoprawnych, wyjaśniając zainteresowanym kluczowe kwestie związane z ich przygotowywaniem oraz otrzymywaniem stosownych pozwoleń.

Profesjonalne wsparcie w pozyskiwaniu operatów wodnoprawnych

Ponieważ przygotowywane przez nas operaty wodnoprawne mają zestandaryzowany charakter, powinny odpowiadać kryteriom określonym w przepisach i wzorach. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę i wiemy, o jakie wymagania chodzi, dlatego tworzona dokumentacja jest rzetelna, wiarygodna i nadaje się do wykorzystania w ramach procedur formalnych. Zapraszamy do współpracy klientów biznesowych, indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych zleceniem profesjonalnego wykonania operatu wodnoprawnego.

W przypadku zainteresowania powyższą ofertą, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia warunków świadczonej usługi. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania związane z operatem wodnoprawnym, również prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub zachęcamy do odwiedzenia jednej z naszych lokalizacji. Adresy placówek we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i pozostałych miejscowościach dostępne są w zakładce KONTAKT.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług