Operaty ochrony powietrza

W ramach dokumentacji wykonujemy analizę stopnia uciążliwości przedsięwzięcia dla otoczenia i środowiska pod względem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w kontekście obowiązujących aktów prawnych, wskazujemy proponowane wielkości emisji wraz z uzasadnieniem (mając na uwadze obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska) oraz wykazujemy środki techniczne mające na celu neutralizację negatywnego oddziaływania na środowisko. Analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przeprowadzamy zgodnie z referencyjnymi metodykami modelowania,  z wykorzystaniem pakietu „OPERAT FB”. Podstawą powyższej metodyki jest model smugowy starej generacji, w którym stężenia zanieczyszczeń wyznaczane są z równania gaussowskiego dla smugi (tzw. formuły Pasquilla). Jest on rekomendowany w Polsce jako model do obliczania wpływu emisji z zakładów przemysłowych na stan powietrza atmosferycznego.
Opcjonalnie (na życzenie klienta) istnieje możliwość wykonania oceny wpływu emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych, na jakość powietrza z wykorzystaniem modelu ADMS, który jest modelem smugowym nowej generacji, uwzględniającym większe spektrum danych w porównaniu do aplikacji stosujących wyłącznie wskazany powyżej model bazujący na formule Pasquilla. Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż model ADMS posiada udokumentowane zastosowanie, jako narzędzie używane i  zalecane do określenia stanu zanieczyszczenia powietrza w krajach Unii Europejskiej. Nasi specjaliści wykonują:

  • Zgłoszenia instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia
  • Wnioski o pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

 

Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu

  • Modelowanie rozprzestrzeniania substancji złowonnych
Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług