SGS Analizy Środowiska > Operaty powietrzne

Operaty ochrony powietrza

W ramach dokumentacji wykonujemy analizę stopnia uciążliwości przedsięwzięcia dla otoczenia i środowiska pod względem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w kontekście obowiązujących aktów prawnych, wskazujemy proponowane wielkości emisji wraz z uzasadnieniem (mając na uwadze obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska) oraz wykazujemy środki techniczne mające na celu neutralizację negatywnego oddziaływania na środowisko. Jeżeli chodzi o operat ochrony powietrza to analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przeprowadzamy zgodnie z referencyjnymi metodykami modelowania,  z wykorzystaniem pakietu „OPERAT FB”. Podstawą powyższej metodyki jest model smugowy starej generacji, w którym stężenia zanieczyszczeń wyznaczane są z równania gaussowskiego dla smugi (tzw. formuły Pasquilla). Jest on rekomendowany w Polsce jako model do obliczania wpływu emisji z zakładów przemysłowych na stan powietrza atmosferycznego.

Opcjonalnie (na życzenie klienta) istnieje możliwość wykonania oceny wpływu emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych, na jakość powietrza z wykorzystaniem modelu ADMS, który jest modelem smugowym nowej generacji, uwzględniającym większe spektrum danych w porównaniu do aplikacji stosujących wyłącznie wskazany powyżej model bazujący na formule Pasquilla. Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż model ADMS posiada udokumentowane zastosowanie, jako narzędzie używane i  zalecane do określenia stanu zanieczyszczenia powietrza w krajach Unii Europejskiej. Nasi specjaliści wykonują:

  • Zgłoszenia instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia
  • Wnioski o pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu
  • Modelowanie rozprzestrzeniania substancji złowonnych

Operaty ochrony powietrza nie kryją przed nami żadnych tajemnic. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w branży możemy podjąć się nawet najtrudniejszych z technicznego punktu widzenia zleceń. Wyróżnia nas rzetelność i profesjonalizm. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, co pozwala nam zagwarantować najwyższy możliwy standard obsługi. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty!

Czym jest operat ochrony powietrza?

Aby właściwie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, trzeba skupić się przede wszystkim na tym, o czym mówią aktualnie obowiązujące przepisy prawa. To właśnie z ich treści można się dowiedzieć, że operat ochrony powietrza zostaje sporządzony w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do atmosfery gazów lub pyłów pochodzących z różnego rodzaju instalacji. Choć w zdecydowanej większości przypadków uzyskanie takiego dokumentu jest absolutnie niezbędne, to warto wiedzieć również o tym, że istnieją pewne sytuacje, w których ustawodawca go nie wymaga. Precyzuje je Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 881).

Biorąc pod uwagę, z jak ważnym pokwitowaniem ma się do czynienia, muszą oczywiście znaleźć się w nim bardzo szczegółowe informacje. Mowa tutaj m.in. o danych skrupulatnie charakteryzujących instalację, której ma dotyczyć podjęta decyzja. Oprócz tego operat ochrony powietrza powinien zawierać analizę planowanego czasu działania źródeł emisji w ciągu roku, opis miejsca, w którym dojdzie do wprowadzania gazów i pyłów do atmosfery, a także rzetelne rozróżnienie rodzajów emitowanych substancji pod kątem stosowanych w instalacji paliw.

Jak zatem wyraźnie widać, trzeba zadbać o wiele istotnych kwestii. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że bez odpowiednio usystematyzowanej wiedzy oraz doświadczenia samodzielnie opracowanie operatu ochrony powietrza może okazać zadaniem nie tylko trudnym, ale wręcz niewykonalnym. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom małych, średnich oraz dużych firm, opracowaliśmy ofertę kompleksową i idealnie dostosowaną do współczesnych wymagań. Przygotujemy dla Państwa operat ochrony powietrza sprawnie i profesjonalnie. Zapewniamy też atrakcyjne warunki współpracy. Wszystkich zainteresowanych tego typu usługami zachęcamy do kontaktu i do zapoznania się ze szczegółami oferty!

Dla kogo operat ochrony powietrza jest niezbędny?

Obecnie kwestie związane z koniecznością należytego zadbania o środowisko naturalne są bardzo ważne. Ten stan rzeczy dotyczy nie tylko gospodarstw domowych, ale przede wszystkim przedsiębiorców, którzy swoją działalność prowadzą w sektorze przemysłowym. Jeżeli chodzi o operat ochrony powietrza, to zgłoszenia będą wymagały m.in. systemy stosowane w gastronomii obsługującej do 500 osób na dobę. Wymienić trzeba też dygestoria laboratoryjne, bezodpływowe zbiorniki kanalizacji lokalnej czy instalacje do przechowywania warzyw i owoców. Bez względu na branżę nasze operaty ochrony powietrza zawsze wykonujemy na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dlatego też wszyscy klienci mogą mieć pewność, że ten ważny dokument zostanie przygotowany dokładnie tak, jak należy.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług