Analiza i badania odorów

ANALIZA UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ

Badania olfaktometryczne i modelowanie rozprzestrzeniania substancji złowonnych w powietrzu

Z problematyką jakości powietrza atmosferycznego spotykamy się coraz częściej. Wynika to przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawnych, regulujących aspekty w tym zakresie, które bezpośrednio nas dotyczą, a także z coraz częstszych protestów społecznych związanych z uciążliwościami, jakie powodują substancje złowonne. Aktualnie w Polsce brak jest legislacji regulującej kwestie odorowe, ale nie oznacza to, że nie można w tej sprawie nic zrobić. Są kraje w Europie, jak np. Holandia czy Wielka Brytania, które już od wielu lat posiadają przepisy prawne i rozwiązania, na których można się wzorować.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz potrzebom indywidualnych rozwiązań Klientów, SGS Polska oferuje kompleksowe usługi (analiza, badanie, modelowanie) w zakresie badania uciążliwości zapachowej powietrza, które obejmują:

  • Inwentaryzację źródeł emisji
  • Pobieranie próbek powietrza do badań
  • Akredytowane, olfaktometryczne analizy odorów wg normy PN-EN 13725 – Metoda olfaktometrii dynamicznej – posiadamy własne laboratorium olfaktometryczne
  • Modelowanie dyspersji odorantów w powietrzu
  • Opracowanie raportu, który stanowi cenne źródło wiedzy przy podejmowaniu przyszłych działań zaradczych i inwestycji.

 

Uzupełnieniem badania, analizy i modelowania odorów są pomiary imisji oraz badania mikrobiologiczne powietrza, dzięki którym otrzymujemy pełną informację o jakości powietrza w obrębie danej instalacji jak i jej wpływ na jakość powietrza w okolicy.

Nasze wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w tym zakresie, profesjonalne i rzetelne podejście do problemów związanych z jakością powietrza, jak również własne laboratoria badawcze, stawiają nas jako godnego i zaufanego partnera.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług