SGS Analizy Środowiska > Aktualnosci > Laboratorium mikrobiologiczne Poznań, Wrocław, Szczecin, Pszczyna, Leżajsk, Działdowo
Aktualności

Laboratorium mikrobiologiczne Poznań, Wrocław, Szczecin, Pszczyna, Leżajsk, Działdowo

Wiarygodna weryfikacja mikroorganizmów jest istotna na wielu płaszczyznach. Nie tylko ze względu na przyczyny medyczne i konieczność skutecznego leczenia chorób i zapobiegania im, ale również przez wzgląd na ochronę środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jedynie profesjonalne badania są źródłem pewnej i rzetelnej wiedzy. Miejscem, w którym stosuje się zaawansowane technologie i metody w celu identyfikacji i oceny mikroorganizmów jest laboratorium mikrobiologiczne w Pszczynie.

Czym jest laboratorium mikrobiologiczne?

Prowadzenie badań nad mikroorganizmami, takimi jak wirusy, bakterie, pierwotniaki oraz grzyby, wymagają odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji oraz sprzętu. Wszystkim tym dysponują pracownicy laboratorium mikrobiologicznego w Pszczynie. Placówkom o tego rodzaju działalności mogą przyświecać różne cele. Obrane specjalizacje wymagają wykonywania badań oceniających obecność patogenów w wodzie, żywności, glebie, próbkach medycznych lub środowiskowych.

Specjaliści pracujący w laboratoriach mikrobiologicznych korzystają z zaawansowanej technologicznie aparatury. Mają do dyspozycji m.in. mikroskopy i spektrometry, za pomocą których identyfikują oraz analizują mikroorganizmy i ich właściwości. Ze względów bezpieczeństwa laboranci są zobligowani do ścisłego przestrzegania reguł i procedur. Badane przez nich drobnoustroje mogą zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt.

Czym zajmuje się laboratorium mikrobiologiczne?

Placówki specjalizujące się w badaniu mikrobów mają liczne zadania związane z ochroną zdrowia oraz środowiska przed działalnością patogenów. Do zadań realizowanych przez laboratoria mikrobiologiczne zaliczają się:

  • diagnostyka chorób zakaźnych,
  • analiza żywności,
  • analiza wody – badana jest zarówno zdatność do spożycia wody pitnej, jak i jakość wody kranowej oraz pochodzącej ze zbiorników wodnych, np. z basenów,
  • testowanie skuteczności antybiotyków,
  • badania nad mikroorganizmami, mające na celu opracowanie nowych leków na wywoływane przez nie choroby, ale także lepsze poznanie ich cech i właściwości.

Praca każdego laboratorium mikrobiologicznego i wszystkie jego działania muszą być realizowane w ramach przyjętych standardów i procedur. Są one warunkiem dokładnych i wiarygodnych wyników badań przeprowadzanych przez zespół specjalistów.

Rodzaje badań mikrobiologicznych

Badania prowadzone na drobnoustrojach mogą mieć różny charakter i przebieg, w zależności od celu, w jakim są wykonywane. Do najczęściej stosowanych procedur badawczych należą:

  • hodowla mikrobiologiczna – jest to badanie często wykonywane przez laboratoria. Polega na pobraniu próbki zawierającej organizmy będące przedmiotem zainteresowania. W przypadku próbek medycznych może być to np. wymaz z nosa lub gardła. Następnie materiał biologiczny umieszczony na odpowiednim podłożu poddaje się działaniu czasu i właściwej temperatury. Skutkiem jest namnożenie mikroorganizmów,
  • testy biochemiczne – drobnoustroje identyfikowane są poprzez wykorzystanie ich właściwości, takich jak zdolność do fermentacji cukrów lub hydrolizy białek,
  • badania środowiskowe – polegają na ocenie zawartości mikroorganizmów w próbkach różnego pochodzenia. Badany jest materiał pobrany z wody, ziemi lub powietrza.

Wszystkie z badań prowadzą do zgłębienia wiedzy na temat składu lub właściwości mikroorganizmów w konkretnym środowisku.

Po co laboratoria mikrobiologiczne przeprowadzają badania?

Powody przeprowadzania badań mogą być różne. W zależności od specyfiki pracy danego laboratorium mikrobiologicznego analizy najczęściej dotyczą przyczyn medycznych lub środowiskowych. Testy przeprowadzane są w ramach diagnostyki chorób zakaźnych, monitorowania jakości żywności lub wody, kontroli sanitarnej miejsc użyteczności publicznej lub miejsc pracy, a także w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym czy kosmetycznym.

Laboratorium mikrobiologiczne w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Pszczynie, Leżajsku czy Działdowie to miejsca pracy specjalistów, którzy pomogą dobrać właściwy rodzaj testów, przeprowadzą rzetelne badania i wesprą przy interpretacji wyników. Skontaktuj się z wybranym oddziałem i zleć wiarygodne analizy.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług