SGS Analizy Środowiska > Kontakt > Badanie wody Olsztyn

Badanie wody Olsztyn

Działdowo

ul. Hallera 35

13-200 Działdowo

+ 48 23 698 00 50

BADANIE WODY OLSZTYN

Wiele zakładów produkcyjnych, firm czy innych podmiotów zajmujących się w ramach swojej działalności dystrybucją lub transportowaniem wody najczęściej ma obowiązek jej badania. Na terenie Olsztyna możemy zrealizować w tym zakresie wszelkie niezbędne czynności również dla prywatnych osób dysponujących własnym ujęciem (studnia głębinowa, studnia kopana), przesyłając pobrane próbki do nowoczesnego Laboratorium lub wysyłając do klienta zestaw do samodzielnego poboru próbek wraz z instrukcją pobierania). Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Co trzeba wiedzieć o badaniu wody ze studni?

Doprowadzenie mediów z sieci do konkretnej działki może być problematyczne, dlatego inwestorzy mający problem z niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą w tym zakresie decydują się na wykonanie studni na swojej posesji. Czerpanie z niej wody do spożycia lub innych celów użytkowych wymaga przeprowadzenia badania pod kątem jej właściwości fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych. Taką analizę wykonujemy m.in. dla klientów z Olsztyna, na którego terenie znajduje się sporo prywatnych gruntów z własnym ujęciem. Warto pamiętać, że gdy ciecz zostawia wyraźne ślady w postaci osadu, ma nienaturalny, brunatny kolor lub jest mętna, kontrola parametrów jest koniecznością. Co istotne woda ze studni wcale nie musi mieć jednak innej barwy lub zostawiać osadów ażeby występowały w niej chorobotwórcze bakterie.

Rozwiązaniem w takim wypadku jest badanie wody, które wykonujemy poprzez pobranie próbek i ich sprawdzenie w nowoczesnym laboratorium. Przeprowadzane są przez nas kluczowe analizy fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. W ten sposób właściciel studni dowiaduje się, jaki skład ma ciecz pozyskiwana z takiego źródła, a także czy występują w niej bakterie. Wiele z nich może być bardzo groźnych dla zdrowia człowieka, o czym należy pamiętać. Rekomendowane jest wykonywanie kontroli raz w roku – warto jednak zdecydować się na zlecanie działań w tym zakresie nieco częściej, np. co 6 miesięcy.

Jakie są zalety badania wody w studni głębinowej?

Poprzez realizację wspomnianych analiz właściciel ujęcia wody pozyskuje informacje, które pomagają mu w dopasowaniu sposobu jej uzdatniania. Wskazujemy, jakie rozwiązania są w danej sytuacji najkorzystniejsze. Wykonane przez nas badanie pozwala ponadto na bezpieczne spożywanie pobranej cieczy – jeśli jest ona wolna od rozmaitych bakterii lub innych zanieczyszczeń. Kolejną zaletą jest w tym wypadku bardzo duża dokładność i rzetelność wyników. Niekiedy właściciele studni głębinowych próbują wykonać sprawdzenie wody we własnym zakresie, co prowadzi do uzyskania błędnych danych.Tanie testy, które możemy zakupić w internecine tylko pobierzchownie potrafią sprawdzić wodę dając nam zupełnie szacunkowe wyniki fizykochemiczne wody. Znacznie lepiej jest zlecić to naszemu laboratorium – dysponujemy profesjonalnym, zaawansowanym technologicznie sprzętem, dzięki czemu rezultaty badania są zgodne ze stanem faktycznym. Zachęcamy do współpracy klientów z Olsztyna, ale też innych miast: Rzeszowa, Piły czy Poznania.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług