Badania środowiska pracy

Czynniki biologiczne, szkodliwe BHP, ekspertyzy, monitoring środowiska

Pracodawco, zadbaj o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników

Identyfikacja zagrożeń – ocena ryzyka zawodowego

Do obowiązków pracodawcy należy przeprowadzanie badań w środowisku pracy, czyli pomiarów różnego rodzaju czynników, które wpływają na warunki, w jakich pracują osoby przez niego zatrudniane. Nasz zespół fachowców zajmujący się na co dzień opracowywaniem analizy czynników szkodliwych: fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych, może pomóc w ustaleniu rodzaju szkodliwości oraz wskazać zakres badań, które należy wykonać.

Kompleksowe badanie środowiska pracy

Wykonywana przez nas ocena ryzyka zawodowego powstaje na podstawie szczegółowych badań i pomiarów. Pod uwagę brane są czynniki szkodliwe, takie jak:

 • poziom hałasu na stanowiskach pracy,
 • występujące drgania mechaniczne ogólne i miejscowe,
 • jakość oświetlenia podstawowego,
 • oświetlenie awaryjne,
 • rodzaj mikroklimatu środowiska pracy – umiarkowany, gorący, zimny,
 • określenie stężenia pyłu frakcji respirabilnej i całkowitej,
 • oznaczenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach,
 • czynniki chemiczne – występujące lotne związki organiczne, metale, tlenki,
 • czynniki biologiczne – określenie liczby i rodzaju bakterii oraz grzybów.

Występujące szkodliwe czynniki biologiczne, fizyczne i chemiczne, które mają wpływ na ocenę ryzyka zawodowego, mogą mieć różny wymiar. W zależności więc od tego, jakie będą wyniki badania środowiska pracy, możemy mieć do czynienia z czynnikami:

 • niebezpiecznymi – których działanie może prowadzić do urazu, wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia lub nawet doprowadzić do śmierci,
 • szkodliwymi – które wpływają na pogorszenie stanu zdrowia,
 • uciążliwymi – które mogą utrudniać wykonywanie pracy, zmniejszać wydajność, ale przy tym nie zagrażają życiu i zdrowiu pracownika.

Analiza i ocena ryzyka zawodowego – poprawa kondycji przedsiębiorstwa

Przepisy BHP jasno wskazują, że badania środowiska pracy, przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka zawodowego należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Jednak przeprowadzenie takiej kompleksowej analizy to również szansa na to, aby podjąć właściwe działania na rzecz poprawy warunków pracy i eliminacji zagrożeń.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, ocena ryzyka zawodowego może odbywać się za pomocą różnorodnych metod. Wybór konkretnej techniki monitoringu, dzięki której będzie można precyzyjna ekspertyza środowiska i określenie stopnia zagrożenia, zależy od specyfikacji, jakie posiada dane środowisko pracy. Przygotowywana przez naszych specjalistów z zakresu BHP ocena ryzyka zawodowego to rzetelnie opracowany dokument, który z pewnością przyczyni się do polepszenia kondycji przedsiębiorstwa. Dzięki identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka zawodowego można zwiększyć bowiem bezpieczeństwo pracowników, a to się przełoży również na ich jakość pracy i wydajność. Jednocześnie uniknąć można niepotrzebnych wypadków w pracy, urazów czy też chorób zawodowych, które wpływają na realizację założonych planów i dodatkowo generują koszty firmy.

Identyfikacja zagrożeń w konsekwencji pozwala więc wyeliminować lub zneutralizować czynniki zagrażające zdrowiu i życiu pracowników, a w konsekwencji działać prężnie przedsiębiorstwu.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty obejmującej monitoring środowiska w jednej z placówek w takich miastach jak Poznań, Szczecin, Wrocław czy Pszczyna.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług