Pomiary akustyczne, emisji hałasu

Audyt środowiskowy to nie tylko analiza jakości powietrza, gleby czy wody. Niezwykle istotnym czynnikiem jest również poziom hałasu. Jest to specyficzny element zanieczyszczenia środowiska. Pomiary akustyczne ustalają jego skalę. Dopuszczalne poziomy emisji hałasu do środowiska są ściśle określone przepisami prawa oraz wewnętrznymi pozwoleniami i decyzjami środowiskowymi. Pomiary natężenia hałasu dają możliwość dostosowania rozwiązań technicznych umożliwiający ograniczenie uciążliwości akustycznej.

Rzetelne pomiary akustyczne

Hałas to rodzaj zanieczyszczenia środowiska, które występuje powszechnie. Na klimat akustyczny środowiska przyrodniczego wpływ ma sumaryczne oddziaływanie wszystkich źródeł, co wymusza dysponowanie doświadczoną kadrą, która określi emisję hałasu od poszczególnego zakładu.

Dopuszczalny poziom hałasu jest ustalony osobno dla godzin dziennych (6.00-22.00) i godzin nocnych (22.00-6.00). Ustawa Prawo Ochrony Środowiska definiuje hałas jako dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Zapewniamy bardzo dokładne pomiary akustyczne z użyciem nowoczesnego, niezwykle czułego na dźwięki sprzętu.

Oferta w zakresie wibroakustyki

Oferujemy pełen zakres analiz oraz pomiary emisji hałasu do środowiska, w szczególności:

  • Pomiary hałasu emitowanego do środowiska zgodnie z POŚ i stosownymi metodykami (powyżej 3 dB względem tła akustycznego);
  • Metoda obliczeniowa
  • Opracowanie końcowych materiałów w sposób umożliwiający bezpośrednie złożenie sprawozdawczości do WIOŚ oraz innych instytucji państwowych;
  • Modelowanie akustyczne (mapy akustyczne) w tym prognozy akustyczne;
  • Analizy zabezpieczeń akustycznych;
  • Wyznaczenie poziomu mocy akustycznej źródeł przemysłowych wszelkiego rodzaju;

Wykonujemy precyzyjne pomiary emisji hałasu oraz przeprowadzamy rzetelne analizy akustyczne.

Wykonując analizy akustyczne, posługujemy się najnowszymi wiodącymi na rynkach światowych modelami zaimplementowanymi w środowiskach, takich jak Cadna. Dysponujemy doświadczonym zespołem na terenie całego kraju, dzięki czemu czas na wykonanie pomiarów emisji hałasu oraz opracowania jest konkurencyjny względem lokalnych wykonawców. Oferujemy pomoc naszych ekspertów we wszystkich zagadnieniach związanych z akustyką, w tym również doradztwo merytoryczne podczas działań kontrolnych WIOŚ.

Wpływ hałasu na człowieka

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy pomiary emisji hałasu są rzeczywiście tak istotne. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy, że nadmiar akustycznego zanieczyszczenia otoczenia to nie tylko dyskomfort i zaburzenie odpoczynku. Hałas niekorzystnie oddziałuje na organizm i zdrowie ludzkie. Pierwszym zagrożeniym elementem jest słuch. Zmysł ten może zostać znacznie osłabiony w wyniku częstego przebywania w otoczeniu, które odznacza się nadmierną ilością decybeli. Hałas w sposób destrukcyjny oddziałuje na ucho środkowe oraz wewnętrzne. Zbyt duża ilość decybeli dochodzących do narządu słuchu, powoduje niszczenie i obumieranie komórek słuchowych, które ulokowane są w uchu zewnętrznym. Wyjątkowo głośne dźwięki mogą doprowadzić nawet do pęknięcia błony bębenkowej w uchu środkowym. Pomiary akustyczne ustalają poziom generowanego hałasu przez ruch komunikacyjny i inne źródła oraz dostarczają wiedzy, która może zmniejszyć problem do stopnia bezpiecznego dla ludzkiego ucha. Hałas to także zagrożenie dla układu nerwowego. Chodzi o wywoływanie niekontrolowanych odruchów, które zachodzą w narządach. Stanowią one swoistą reakcję obronną. Zbyt długie przebywanie w za głośnym otoczeniu, prowadzi także do zaburzeń psychicznych, potęguje poczucie stresu, rozdrażnienia, zmęczenia i wywołuje senność.

Cel wykonania pomiaru hałasu

Profesjonalna analiza akustyczna wykonywana jest w miejscach pracy oraz przestrzeniach publicznych. Jej celem jest określenie stopnia natężenia decybeli generowanych przez urządzenia i ludzi funkcjonujących w otoczeniu. Chodzi o określenie stopnia ryzyka, jakie nadmierna głośność może stanowić dla ludzi. Pomiar emisji hałasu określa zagrożenie i stanowi punkt wyjścia do wprowadzenia zmian niezbędnych dla zminimalizowania szkodliwości zbytniej ilości decybeli dla ucha. Hałasowi można przeciwdziałać. W wolnej przestrzeni najprostszą metodą jest montaż akustycznych ekranów, które pochłaniają pewną część decybeli, nie przepuszczając ich za barierę. Dzięki temu otoczenie zanieczyszczane jest znacznie mniejszym stopniem hałasu, co zapewnia bezpieczeństwo dla narządu słuchu i układu nerwowego, a tym samym tworzy o wiele bardziej przyjazną przestrzeń do życia.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług