Analiza i badania mikrobiologiczne wody

Pogarszająca się jakość wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce wymusza wzmożoną kontrolę jakości wody pitnej dostarczanej do odbiorcy, a tym samym kontrolę efektywności pracy Stacji Uzdatniania Wód.

Kompleksowa analiza wykonana przez SGS Polska

Woda, jako niezbędny element funkcjonowania człowieka, powinna być regularnie badana zarówno pod względem fizyko-chemicznym (np. mangan, żelazo), organoleptycznym (smak, zapach) jak i mikrobiologicznym (np. Escherichia coli, bakterie z grupy coli, Enterokoki, Pseudomonas Aeruginosa).

Woda, pełniąc funkcję użytkową, ma wiele możliwości zastosowań. Wyróżniamy m.in. wodę pitną, do codziennego spożywania, która używana jest również w gospodarstwie domowym do celów sanitarnych i higienicznych. Woda w rolnictwie służy zaś do nawadniania pól. Kolejnym rodzajem jest woda przemysłowa, która może pełnić rolę przekaźnika ciepła, magazynować energię lub odbierać ją. Ta stosowana w przemyśle służy ponadto jako rozpuszczalnik, czy reagent.

Bez względu na rodzaj, każda woda mająca bezpośredni lub pośredni kontakt z człowiekiem, musi być koniecznie poddawana systematycznej analizie. Jej kluczowy parametr to czystość mikrobiologiczna. Analiza mikrobiologiczna wody dokładnie wykaże, czy parametry te nie przekraczają określonej normy i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia.

Oferujemy wykonanie badań wszystkich rodzajów wód w pełnym zakresie:

  • Badanie bakterii Legionella Sp. (w instalacji ciepłej wody użytkowej, nieckach basenowych, jacuzzi i innych urządzeniach tworzących aerozol wodno-powietrzny oraz klimatyzacjach.
  • Badania wody pitnej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym)
  • Badania wody powierzchniowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
  • Badania wody w kąpieliskach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  • Badania wody podziemnej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych

Nasze laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakości badań przez Sanepid oraz Certyfikat PCA.

Analiza mikrobiologiczna wody

W naszych laboratoriach m.in. w Pszczynie, Pile, Działdowie czy Leżajsku wykonujemy rzetelne badania wody na potrzeby różnych podmiotów, które są zobowiązane do regularnych analiz.

Specjalnością firmy SGS Polska jest kompleksowa analiza wody. Wykonujemy zarówno fizykochemiczne, jak i mikrobiologiczne badania. Nasze działania laboratoryjne spełniają wszelkie wymagania obowiązujących aktów prawnych. Analiza wody, którą przygotowujemy, jest niezbędna m.in. podczas kontroli Sanepidu.

Nie odpowiada Państwu smak wody? Charakteryzuje się ona nieprzyjemnym zapachem? Jest mętna? To zaledwie kilka z wielu powodów, w obliczu których należy wykonać badanie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W naszym laboratorium rzetelnie i kompleksowo sprawdzimy jakość każdego rodzaju wody. Możemy zająć się każdym badaniem wody ze studni głębinowej oraz pochodzącej z innych źródeł.

Prowadzimy badania:

  • Wody przeznaczonej do spożycia
  • Wody podziemnej i powierzchniowej
  • Wody technologicznej
  • Wody pochłodniczej

Najwyższe standardy

Nasz system jakości został zatwierdzony przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, co uprawnia laboratorium do wykonywania badania wody pitnej – przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pełnozakresowe badanie mikrobiologiczne wody wykonywane jest w naszych laboratoriach, akredytowanych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

W SGS Polska wykorzystujemy nowoczesną, zaawansowaną technologicznie aparaturę, która pozwala nam wykonywać najwyższej jakości badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody, również ze studni głębinowej.

Należymy do wąskiego grona laboratoriów wyposażonych w takie zautomatyzowane techniki pomiarowe, jak: ICP-MS (Agilent) wyposażone w inteligentne podajniki próbek PrepFast, analizatory przepływowe (SKALAR), analizatory dyskretne (Thermo Gallery), GC-MS sprzężony z techniką purge & trap (Agilent, Shimadzu) z systemem autonomicznego dodatku wzorca, wielofunkcyjne roboty analityczne do pomiarów BZT5, pH i przewodnictwa, analizatory elementarne automatyczne usuwające węgiel nieorganiczny z próbek. Posiadamy także PCR umożliwiający identyfikację drobnoustrojów poprzez analizę ich DNA.

Przyczyny zanieczyszczeń w wodzie pitnej ze studni głębinowej

Przyczyn pojawiających się w wodzie zanieczyszczeń jest wiele. Właśnie dlatego tak ważne jest regularne badanie wody pitnej, zarówno tej w kranie, jak i ze studni kopanych i głębinowych. Związki chemiczne, jak np. azotany, przedostają się do wód pitnych w wyniku wypłukiwania nawozów z pól uprawnych. Obecność bakterii w wodzie, może być efektem ich przenikania z nieszczelnych szamb.

Wykonujemy badania wody w celu doboru odpowiedniego sposobu jej uzdatniania (filtry do wody).

Żeby upewnić się, czy woda nie została wtórnie zanieczyszczona w instalacji wewnętrznej (dotyczy to głównie starego budownictwa) oraz nie wymaga dodatkowego polepszenia jakości (dobór filtra), należy okresowo sprawdzać jej jakość. Przeprowadzone przez nas analizy, jak np. twardość, pH, zawartość żelaza, manganu, wapnia i magnezu, umożliwiają dobór odpowiedniego urządzenia.

Przeprowadzane badania mikrobiologiczne wody jednoznacznie dowodzą, że zaczyna ona szkodzić zdrowiu, gdy w jej składzie pojawiają się szkodliwe związki chemiczne, jak np. azotany lub gdy pewne pierwiastki występują w zbyt wysokim stężeniu. Mowa tu przede wszystkim o żelazie i manganie. W tym kontekście szczególnie ważne są badania wody ze studni głębinowej. Niekorzystnie na ludzki organizm oddziałuje również zbyt duża obecność glinu, fluoru, związków chloru czy fenoli.

Do naszego laboratorium można zgłosić się także wówczas, gdy potrzebna jest szczegółowa analiza wody basenowej.Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Jeżeli interesuje Państwa rzetelna analiza wody: badania wody basenowej, badanie wody pitnej lub badanie wody ze studni głębinowej, nasi pracownicy są do pełnej dyspozycji. Posiadamy laboratoria w Pile, Pszczynie, Działdowie oraz Leżajsku. Najczęściej badania wody wykonujemy w okolicach Olsztyna, Piły, Poznania, Rzeszowa, ale nie ograniczamy lokalizacji swojej pracy. Zapraszamy do kontaktu.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług