Kompleksowy monitoring składowisk odpadów

Oferujemy kompleksowe wykonanie monitoringu składowisk odpadów, w pełnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

Dysponując nowoczesnymi narzędziami analizy przestrzennej realizujemy prace mające na celu efektywny monitoring składowisk odpadów, w tym procesów osiadania i stateczności obiektów kubaturowych. Wynikiem naszych pomiarów jest numeryczny model terenu składowiska, charakteryzujący w sposób precyzyjny ukształtowanie rzeźby oraz kubaturę obiektu.

Korzyści eksploatatora dysponującego pomiarami rzeźby składowiska (numeryczny model terenu):

  • Dostarczona informacja o ukształtowaniu terenu i objętości składowanych mas odpadów, w nawiązaniu do założeń projektowych, umożliwia racjonalne zarządzanie pojemnością obiektu oraz właściwe przygotowanie prac planistycznych i inżynieryjnych związanych z modernizacją
  • Możliwość obiektywnego wykazania wobec organów kontrolnych i nadzorujących prawidłowego gospodarowania zasobami powierzonego obiektu

 

Realizowany przez nas akredytowany pobór prób jest jednym z istotnych warunków zapewnienia jakości i reprezentatywności wyników badań. Pomiary i badania wykonywane w terenie, bezpośrednio na składowisku, są również objęte kontrolą jakości. Wyniki przeprowadzonych badań przekazywane są naszym Klientom w formie sprawozdania.

Wykonujemy również raporty roczne, będące podsumowaniem wyników badań i pomiarów z poszczególnych kwartałów. Raport taki jest dostosowany do wymagań organów administracji, sprawujących nadzór nad monitoringiem składowisk odpadów.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług