Odpady
Badania, ekspertyzy - zaufaj specjalistom

BADANIA ODPADÓW, BIOMASY I STABILIZATÓW

Oferujemy wykonanie testów zgodności odpadów wraz opracowaniem karty charakterystyki oraz wykonanie badań i analiz odpadów w zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb Klienta oraz wymogów odbiorców odpadów.

Testy zgodności odpadów wykonujemy zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Wszystkie wymagane analizy oraz pobór odpadów wykonujemy metodykami akredytowanymi  zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005.

Mimo przesunięcia terminu obowiązywania wymogu badań odpadów z grupy 20  oraz odpadów 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12, na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, nasze Laboratoria już oferują wykonywanie tych badań.

Badania odpadów to nie tylko testy zgodności . To również szereg analiz i pomiarów obejmujących miedzy innymi: obliczenia objętości i ciężaru masy odpadów, wizualizacje wypełnienia kwater deponowania odpadów, analizy parametrów energetycznych (ciepło spalania, wartość opałowa), parametrów mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych, AT4, OWO i wiele innych.

Zakres analityczny dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego Klienta odbiorów odpadów zgodnie z przewidywanym ich wykorzystaniem czy planowanym sposobem utylizacji.

 

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług