Analiza chemiczna i badanie gleby

Precyzyjnie identyfikujemy zanieczyszczenia gruntów

Badania zanieczyszczeń przeprowadzamy w pełnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Wykonujemy dokładne i rzetelne badania gleby, pozwalające określić jej jakość. Wszystkie usługi wykonujemy z najwyższą starannością, która skutkuje olbrzymią szczegółowością zebranych danych. Badanie gleby przeprowadzamy zarówno w Poznaniu, jak i całej Polsce przy użyciu najnowszego sprzętu analitycznego.

Zakres badania gleby i gruntów:

 • Metale ciężkie
 • Związki nieorganiczne
 • Związki organiczne, w tym:
  • Benzyny (C6-C12)
  • Oleje (C12-C40)
  • Węglowodory aromatyczne – BTEX
  • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – WWA
  • Węglowodory alifatyczne
  • Chlorobenzeny
  • Chlorofenole
  • PCB
 • Pestycydy
 • Inne zanieczyszczenia organiczne

Akredytowane pobory realizowane przez SGS Polska wykonywane są w zależności od warunków i potrzeb za pomocą świdrów ręcznych lub wiertni samobieżnej ze świdrem.

Podczas prac wiertniczych zwraca się szczególną uwagę na zminimalizowanie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia prób. Po wykonaniu otworu, pobraniu prób i opisaniu profilu glebowego, otwory badawcze zabezpieczane są w sposób uniemożliwiający migrację wód opadowych w głąb profilu glebowego. Etap końcowy uwzględnia opracowanie dokumentacji obrazującej zasięg zanieczyszczeń. Zastosowanie technik GIS pozwalających z dużą dokładnością zidentyfikować współrzędne punktów poboru, istotnie poprawia precyzję okonturowania zanieczyszczenia. Ponadto raport opisuje zastosowaną metodę badawczą, zawiera interpretację wyników analiz i odniesienie do aktualnie obowiązujących przepisów. Opcjonalnie może zawierać również informacje o dostępnych metodach rekultywacji, ocenę generowanego przez zanieczyszczenia ryzyka oraz kalkulację kosztów działań naprawczych.

Dlaczego badania gleby warto powierzyć specjalistom z SGS Polska?

Nasze laboratorium zostało wyposażone w zaawansowany technologicznie, innowacyjny sprzęt, który pozwala uzyskać wiarygodne wyniki badań gleby. Dzięki zautomatyzowaniu procesu analitycznego, mogliśmy obniżyć koszt prowadzonej analizy gleby. Każda zastosowana przez nas metoda badania gleby spełnia obowiązujące normy, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. W naszym laboratorium pracują wykwalifikowani analitycy, którzy mogą poszczycić się bogatym dorobkiem zawodowym w zakresie szczegółowej analizy gleby. Stale kontrolujemy jakość naszych prac w zakresie badania gruntu. Możemy dostarczyć pojemniki oraz instrukcje, dzięki którym Klient we własnym zakresie ma możliwość pobrania próbek do badania gleby, które następnie przesyła do naszego laboratorium.

 

Cele analizy chemicznej gleby

Przeprowadzane przez nas badania gleby dostarczają wiadomości na różnych obszarach. Analiza chemiczna gleby ustala m.in. stopień zanieczyszczenia ziemi. Otrzymujemy informacje, które pozwalają ocenić jakość gruntu oraz ustalenie dawki nawozowej osadu ściekowego. Dzięki zebranym informacjom o zawartości mikroskładników i minerałów, można dopasować idealną dawkę nawozu oraz dobrać jego najlepszy rodzaj. Usprawnia to rozwój upraw i pozwala osiągnąć bardziej wydajne plony, ale także pomaga gospodarstwu zoptymalizować koszty produkcji.

Geologiczna obsługa inwestycji i ocena środowiska gruntowo-wodnego

Nasza działalność obejmuje m.in. projektowanie, nadzory inwestorskie oraz dokumentowanie zasobów wód podziemnych, dokumentacje hydrogeologiczne dla inwestycji niebezpiecznych i mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego, próbne pompowania określające wydatek i zasoby.

 

Wykonujemy:

 • Projekty robót geologicznych na wykonanie studni, piezometrów i ujęć wód podziemnych oraz na rozpoznanie warunków hydrogeologicznych
 • Dokumentacje hydrogeologiczne zasobów wód podziemnych dla studni i ujęć
 • Dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne
 • Opinie i ekspertyzy rozpoznania warunków hydrogeologicznych
 • Monitoring środowiska gruntowo-wodnego
 • Monitoring ujęć aktualnie eksploatujących wody podziemne
 • Projektowanie robót dla potrzeb likwidacji otworów studziennych ujęć wód podziemnych wraz z ich nadzorem i dokumentowaniem
 • Opracowywanie metod i szacowanie kosztów rekultywacji lub działań naprawczych
 • Projektowanie i wykonywanie sieci otworów obserwacyjnych (piezometrów)
 • Akredytowane pobieranie próbek gleby i wody

 

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie analizy gleby i gruntów. Gwarantujemy szybki czas realizacji zleceń oraz atrakcyjne ceny usług. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania badań gleby. Jeżeli pragniecie Państwo poznać więcej szczegółów na temat zaprezentowanej powyżej oferty obejmującej fizyko-chemiczne badanie gleby, zapraszamy do skontaktowania się z nami drogą telefoniczną, mailową bądź też odwiedzenia jednego z naszych placówek (m.in. Poznań, Pszczyna, Wrocław, Szczecin). Pełny wykaz placówek znajduje się w zakładce Kontakt.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług