Badania pomiary, środowiska pracy
Badania, ekspertyzy - zaufaj specjalistom

PRACODAWCO, ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE SWOICH PRACOWNIKÓW

Przeprowadzamy badania i pomiary czynników, które mają bezpośredni wpływ na środowisko pracy. Wykonujemy analizy w zakresie szkodliwości fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. Oferujemy również pomoc specjalistów w zakresie ustalenia rodzaju szkodliwości oraz zakresu badań, które należy wykonać.

Ocena ryzyka zawodowego opracowywana jest w oparciu o badania i pomiary czynników szkodliwych takich, jak:

 • Hałas na stanowiskach pracy
 • Drgania mechaniczne ogólne i miejscowe
 • Oświetlenie
 • Oświetlenie awaryjne
 • Mikroklimat środowiska pracy (umiarkowany, gorący, zimny)
 • Określenie stężenia pyłu frakcji respirabilnej i całkowitej
 • Oznaczenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach
 • Czynniki chemiczne (lotne związki organiczne, metale, tlenki)
 • Czynniki biologiczne, w tym bakterie i grzyby (określenie liczby oraz ich identyfikacja)

 

Występujące w środowisku pracy czynniki szkodliwe – biologiczne, fizyczne i chemiczne, które określa ocena ryzyka zawodowego, mogą mieć różnorodny wymiar. W zależności od wyników przeprowadzonych badań, możemy mieć do czynienia z czynnikami:

 • niebezpiecznymi – ich działanie nierzadko prowadzi do urazu lub jest powodem pogarszającego się stanu zdrowia, a nawet śmierci,
 • szkodliwymi – wpływającymi na pogarszający się stan zdrowia,
 • uciążliwymi – utrudniającymi wykonywanie pracy, zmniejszającymi wydajność, jednak nie zagrażającymi życiu i zdrowiu pracownika.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ocena ryzyka zawodowego to podstawowy obowiązek pracodawcy. Jej przeprowadzenie umożliwia podjęcie właściwych kroków ku poprawie warunków pracy i eliminacji zagrożeń.

Szacowanie ryzyka zawodowego może odbywać się za pomocą różnorodnych metod. Wybór właściwych technik, pozwalających precyzyjnie określić stopień zagrożenia, zależny jest od specyfikacji konkretnego środowiska pracy. W swojej profesji łączymy doświadczenie naszych specjalistów i możliwości posiadanego przez nas sprzętu pomiarowego. Owocem przeprowadzonych działań jest sumienna analiza i rzetelna ocena ryzyka zawodowego, która pozwala pracodawcom zadbać o kondycję przedsiębiorstwa. Warto bowiem pamiętać, że każdy wypadek w pracy, uraz, czy też choroba zawodowa to czynniki, które obniżają wydajność oraz generują koszty firmy.

Identyfikacja zagrożeń nie powinna być traktowana jako czysty obowiązek, ale przede wszystkim jako szansa na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Rozpoznanie, a w konsekwencji wyeliminowanie lub zneutralizowanie czynników zagrażających zdrowiu i życiu pozwoli przedsiębiorstwu działać sprawnie i prężnie.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Dysponując profesjonalnym sprzętem oraz gruntowną wiedzą, zapewniamy najwyższą jakość usług. Mamy swoje placówki m.in. w Poznaniu, Pszczynie, Leżajsku, Wrocławiu i Szczecinie.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do newslettera.

Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług