Pomiary akustyczne, emisji hałasu

Rzetelne pomiary akustyczne

Hałas i wibracje to rodzaj zanieczyszczenia środowiska, które występuje powszechnie i pochodzi z wielu źródeł. Oznacza niepożądany lub szkodliwy dźwięk, emitowany przez obiekty, bądź będący skutkiem działalności człowieka. Na klimat akustyczny środowiska przyrodniczego wpływają przede wszystkim hałasy komunikacyjne – lokalizacja obiektów komunikacyjnych i przemysłowych wraz z powiązanymi z nimi trasami komunikacyjnymi.

Dopuszczalny poziom hałasu jest ustalony osobno dla godzin dziennych (6.00-22.00) i godzin nocnych (22.00-6.00). Ustawa Prawo Ochrony Środowiska definiuje hałas jako dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Zapewniamy bardzo dokładne pomiary akustyczne z użyciem nowoczesnego, niezwykle czułego na dźwięki sprzętu.

Oferta w zakresie wibroakustyki

Oferujemy pełen zakres analiz oraz pomiary emisji hałasu do środowiska, w szczególności:

  • Pomiary hałasu emitowanego do środowiska zgodnie z POŚ i stosownymi metodykami (powyżej 3 dB względem tła akustycznego);
  • Metoda obliczeniowa
  • Opracowanie końcowych materiałów w sposób umożliwiający bezpośrednie złożenie sprawozdawczości do WIOŚ oraz innych instytucji państwowych;
  • Modelowanie akustyczne (mapy akustyczne) w tym prognozy akustyczne;
  • Analizy zabezpieczeń akustycznych;
  • Wyznaczenie poziomu mocy akustycznej źródeł przemysłowych wszelkiego rodzaju;

Wykonujemy precyzyjne pomiary emisji hałasu oraz przeprowadzamy rzetelne analizy akustyczne.

Zespół naszych naukowców w precyzyjny sposób wykona pomiary akustyczne. Specjalizuje się w tym zakresie już od wielu lat i ciągle dokształca. Wykonując analizy akustyczne posługujemy się najnowszymi wiodącymi na rynkach światowych modelami zaimplementowanymi w środowiskach, takich jak Cadna czy IMMI. Dysponujemy doświadczonym zespołem na terenie całego kraju, dzięki czemu czas na wykonanie pomiarów emisji hałasu oraz opracowania jest konkurencyjny względem lokalnych wykonawców. Oferujemy pomoc naszych ekspertów we wszystkich zagadnieniach związanych z akustyką, w tym również doradztwo merytoryczne podczas działań kontrolnych WIOŚ.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług