Analiza chemiczna i badanie gleby oraz gruntu
profesjonalne ekspertyzy

Precyzyjnie identyfikujemy zanieczyszczenia gruntów

Badania zanieczyszczeń przeprowadzamy w pełnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Wykonujemy dokładne i rzetelne badania gleby, pozwalające określić jej jakość. Do analizy wykorzystujemy najnowszy sprzęt analityczny.

Zakres badania gleby i gruntów:

 • Metale ciężkie
 • Związki nieorganiczne
 • Związki węglowodorowe
  • Benzyny (C6-C12)
  • Oleje (C12-C40)
  • Węglowodory aromatyczne – BTEX
  • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – WWA
 • Węglowodory chlorowane
  • Węglowodory alifatyczne
  • Chlorobenzeny
  • Chlorofenole
  • PCB
 • Pestycydy
 • Inne zanieczyszczenia organiczne

Do pobierania próbek wykorzystujemy własny sprzęt wiertniczy oraz specjalistów uprawnionych do sprawowania nadzoru geologicznego, dzięki czemu możemy wykonać odwierty oraz akredytowane pobory próbek w dowolnym miejscu w kraju. Sprzęt, którym dysponujemy, pozwala na pobranie próbek o zachowanej strukturze z głębokości 10m.

Akredytowane pobory realizowane przez SGS Polska wykonywane są w zależności od warunków i potrzeb za pomocą świdrów ręcznych, sond udarowych oraz wiertni samobieżnej ze świdrem rdzeniowym.

Podczas prac wiertniczych zwracamy szczególną uwagę na zminimalizowanie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia prób. Po wykonaniu otworu, pobraniu prób i opisaniu profilu glebowego, otwory badawcze zabezpieczamy w sposób uniemożliwiający migrację wód opadowych w głąb profilu glebowego. Etap końcowy uwzględnia opracowanie dokumentacji obrazującej zasięg zanieczyszczeń. Zastosowanie technik GIS pozwalających z dużą dokładnością zidentyfikować współrzędne punktów poboru, istotnie poprawia precyzję okonturowania zanieczyszczenia. Ponadto raport opisuje zastosowaną metodę badawczą, analizuje wyniki analiz i odnosi je do aktualnie obowiązujących przepisów. Opcjonalnie może zawierać również informacje o dostępnych metodach rekultywacji, ocenę generowanego przez zanieczyszczenia ryzyka oraz kalkulację kosztów działań naprawczych.

Dlaczego badania gleby warto powierzyć specjalistom z SGS Polska?

Nasze laboratorium zostało wyposażone w zaawansowany technologicznie, innowacyjny sprzęt, który pozwala uzyskać wiarygodne wyniki badań gleby. Dzięki zautomatyzowaniu procesu analitycznego, mogliśmy obniżyć koszt prowadzonej analizy gleby. Każda zastosowana przez nas metoda badań gleby spełnia obowiązujące normy, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. W naszym laboratorium pracują wykwalifikowani analitycy, którzy mogą poszczycić się bogatym dorobkiem zawodowym w zakresie szczegółowej analizy gleby. Stale kontrolujemy jakość naszych prac w zakresie badania gleby. Dostarczamy pojemniki oraz instrukcje, dzięki którym Klient we własnym zakresie ma możliwość pobrania próbek do badania gleby, które następnie przesyła do naszego laboratorium.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie analizy gleby i gruntów. Gwarantujemy szybki czas realizacji zleceń oraz atrakcyjne ceny usług. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania badań gleby. Jeżeli pragniecie Państwo poznać więcej szczegółów na temat zaprezentowanej powyżej oferty obejmującej fizyko-chemiczne badanie gleby, zapraszamy do skontaktowania się z nami drogą telefoniczną, mailową bądź też odwiedzenia jednego z naszych placówek (m.in. Poznań, Pszczyna, Wrocław, Szczecin). Pełny wykaz placówek znajduje się w zakładce Kontakt.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług